Etter sin «kjærlighetsferie» i Iran er fiskeriminister Per Sandberg i hardt vær, både i indre og ytre strøk. Som Frp-politikere flest blir han hardt refset i norske medier, og som minister i sittende regjering litt ekstra refset. Moralister er også ute og refser på grunn av den «store»aldersforskjellen mellom han og kjæresten.

Både nåværende og tidligere etterretningssjefer øser ut sin bekymring over at hans tjenestetelefon kan ha blitt hacket av iransk etterretning. De mest bekymringsfulle trekker sammenligninger med Treholt-saken. Generelt refses han også for at han uttaler seg såpass positivt til en diktaturstat som det prestestyrte Iran.

Det som imidlertid etter min og manges mening er bekymringsfullt, er kjærestens feriereiser til hjemlandet etter å ha kommet inn her i landet som asylsøker for ikke altfor lenge siden. Det er opplest og vedtatt Frp-syn at de asylsøkerne som etter relativt kort tid her i landet reiser tilbake på ferie til landet de flyktet fra, umulig kan ha det livsfarlige forholdet til regime som deres tårefylte asylsøknad skulle tilsi. Og dette synet strekker seg langt inn i også Arbeiderpartiets rekker.

Norge er som de fleste andre vestlige land et åpent demokrati. Her er det lett å spionere. Svært mye innen administrasjon og forvaltning er offentlig kjent. Om en fiskeriminister har statshemmeligheter på sin mobiltelefon som Iran ikke bør få tilgang til, så er det ille, men neppe så ille. Treholt blir av mange, særlig i dag, bare sett på som en brubygger mellom øst og vest.

Bør norske politikere i det hele tatt besøke diktaturstaten Iran? Til det er å si: Hele beltet av muslimske stater, fra Marokko i vest til Kinas grense i øst, er en «pøl» av alt vi i Vesten kaller for udemokratisk og i strid med menneskerettighetene. Iran er neppe det verste landet. Her troner Saudi-Arabia på en soleklar topp. Men dit sender vi en rekke bukke-nikke-neie-delegasjoner for å smøre despoten på ryggen.

Moralistene nevner gang på gang i sine innlegg om saken, hvor ung Per Sandbergs kjæreste er. Innen beltet av muslimske stater blir de fleste jenter giftet bort i alderen 13 til 15 år. En kvinne som med raske skritt nærmer seg 30-årene regnes derfor ikke for ung i disse kretser, bare for å sette ting litt i perspektiv.

Mange står i kø for gi Sandberg råd for fremtiden, og her er mitt råd til mannen:

Gamle gutt, årene går fort og snart tar du meg igjen. Du har allerede levert fra dag tjeneste-mobiltelefonen, så bare lever fra deg kontornøklene også. Vær en fri mann. Nyt stunden med din nye og flotte kjæreste. Eller for å si det med visesangeren Stanley Jakobsen: «Så lenge som stunda varar, ja så lenge som stunda vara ...»