En dramatisk fødsel med store komplikasjoner. En baby som er svært syk eller altfor tidlig føst. Disse havner på Nyfødt intensivavdeling.

Dersom foreldrene bor i Nord-Norge blir babyen innlagt på Nyfødt intensiv på Universitetssykehuset i Tromsø (UNN). En avdeling med svært dedikerte og dyktige ansatte, som strekker seg langt for å levere behandling med kvalitet og omsorg. Men som på tross av sin kompetanse, serviceinnstilling og ståpå-vilje må gi et dårligere tilbud enn tilsvarende sykehus i Helse Midt eller Helse Vest. Fordi avdelingen holder til i lokaler som har betydelige mangler, og som ikke har vært utbedret de siste 30 årene.

Dette er ikke likebehandling. Dette kan ikke aksepteres.

Lokalene til Nyfødt intensiv i Tromsø er for små og har åpenbare mangler. Plassmangel gjør at foreldre kan ikke sove i nærheten av sin syke nyfødte. Plassmangel gjør at familier som har langtidsopphold henvises til et lokale uten vinduer. Plassmangel gjør at taushetsplikten brytes fordi flere presses inn på et og samme rom. Foreldre og barn må bruke øreklokker når samtaler skal gjennomføres, fordi åtte sengeplasser kun deles av med et forheng. Det er en enorm belastning å ha sitt nyfødte barn innlagt på sykehus i flere måneder. Med dagens lokaler blir belastingene ytterligere stor.

Behovet for oppgradering av lokalene til Nyfødt intensiv er satt inn i arealplanen til UNN for videre utbygging. Universitetssykehuset i Nord-Norge er imidlertid avhengig av at Helse Nord støtter byggeplanene. Styret skal behandle økonomisk langtidsplan på styremøtet 22. juni. Jeg håper og tror at styret i Helse Nord tar en klok og god beslutning, som sikrer verdige forhold for foreldre og barn som står i en veldig krevende situasjon.