Oppbyggingen av Forsvaret i nord er en strategisk, fornuftig og fremtidsrettet satsing. Ikke bare på grunn av Russlands annektering av Krim, men på grunn av våre mange og opplagte interesser i nord. Både i Finnmark og Troms gjøres investeringer og satsinger som er kloke. Flere år med nedbygging ser nå ut til å være historie, heldigvis.

– Vi er godt i gang med en planlagt oppbygging. Mitt hovedbudskap er at Finnmark nå kan forsvares, sa oberst Tomas Beck til Klassekampen sist uke.

Sjefen for Finnmark Landforsvar konstaterer at det brukes milliarder for å bygge opp infrastruktur som bygg, kjøretøyer og elektronikk, for ikke å snakke om både militært og sivilt mannskap som har kompetanse og forutsetninger for å håndtere den nye hverdagen.

Jegerkompaniet i Sør-Varanger er spesialisert forsvar ved invasjon, og vi får nå generelt styrket vår tilstedeværelse i grensetraktene. I et område som grenser til Russland, med behov for suverenitetshevdelse, grensekontroll, store nasjonale verdier og geopolitiske interesser, mener vi det er en selvfølge.

Porsanger kommune bygger nå 45 nye leiligheter for Forsvarets ansatte i Lakselv – og Garnisonen i Porsanger (GP) får tilbake mye av den aktiviteten man hadde innarbeidet. Som dessverre ble bygget ned. Også i Bardu og Målselv bygges nytt, og nye satsinger planlegges.

Forsvarets tilstedeværelse nord i landet er viktig og nødvendig, ikke bare når det skifter fra tøvær til isfront. Vi var skeptiske da myndighetene fant det klokt å bygge ned Forsvarets tilstedeværelse i nord. Det tar nemlig kort tid å rive ned alt som er bygget opp med langsiktig tenkning gjennom mange tiår – og som vi nå ser, tar det sin tid å gjenvinne det tapte i en tid med enorme forandringer.

Det er paradoksalt at situasjonen i Ukraina er det som skal til. Siden måtte politikerne si sitt etter dialog om alliansen, før Forsvaret selv gjør sine vurderinger og prioriteringer. Det har gått seks år siden kuvendingen kom, provosert fram av situasjonen på Krim. I stedet for nedbygging burde Finnmark og Troms fra sekund én vært en del av et nytt og moderne forsvar, basert på et mer asymmetrisk fiendebilde enn det som det skapes inntrykk av.

Den sivile mobiliseringen var en periode på et lavmål. Også Heimevernet. Nå er Heimevernet i nord i ferd med å styrkes.

En pandemi er kanskje ikke det man forventer rundt neste sving, men da ble nettopp HV viktig i forbindelse med vakthold på grensen. De kunne også sette sprøyter da det ble behov for vaksinetempo. Hele poenget er å være rustet når det uventede skjer. Og det skjer når du minst venter det.