Gjennom flere årtier har vi her i regionen på nært hold sett hvilken betydning Nato har for denne landsdelen og Norge som helhet. Selv om vårt Nato-medlemskap slett ikke er uten problemer og utfordringer, har store Nato-øvelser med sterk internasjonal representasjon skapt en følelse av samhold og trygghet. Nå kan Sverige og Finland være på vei inn i alliansen. Det er en god ting – og våre naboland bør ønskes varmt velkommen.

Svensk og finsk medlemskap vil styrke Nato. Og det vil også styrke Norden og det nordiske samarbeidet.

I begge våre naboland viser meningsmålinger at det nå er flertall for å søke medlemskap i Nato. Sverige skal utrede et mulig medlemskap fram til 31. mai, mens Finland kan komme til å ta en avgjørelse enda raskere.

I et intervju med Klassekampen sier statsminister Jonas Gahr Støre at «svensk og finsk medlemskap vil skape muligheter for et nytt nordisk knutepunkt i Nato». Det er et fornuftig utgangspunkt. Men samtidig må man være bevisst på de økte spenningene et finsk og svensk medlemskap kan føre til i forholdet til Russland. Fra Russland har det allerede kommet signaler om at svensk og finsk Nato-medlemskap «vil få konsekvenser». Hva dette betyr, er ikke konkretisert.

Nettopp Natos utvidelse mot øst ble brukt som et argument da Vladimir Putin forsøkte å forsvare den ulovlige og vanvittige invasjonen av Ukraina. At flere andre naboland fikk det travelt med å revurdere sin egen sikkerhetspolitikk, er en direkte konsekvens av Putins handlinger. Det hadde kanskje ikke Russland forutsett.

Putin-regimets blodige invasjon er fortsatt umulig å forstå, og argumentasjonen fremstår fortsatt grunnløs. Ukrainas ønske om å knytte seg tettere til EU og Nato ble av Putin brukt som et påskudd for ekspansiv, russisk nasjonalisme, og ble kalt for «frigjøring», «normalisering» eller «avnazifisering».

At det i en slik situasjon er naturlig for Sverige og Finland å beskytte seg mot en aggressiv nabo, er fullt forståelig. Et Nato-medlemskap vil påvirke forholdet til Russland negativt for de to landene, men hva er alternativet? Et utelukkende nordisk forsvarssamarbeid, som partier som Rødt og SV i Norge har argumentert for i stedet for Nato, fremstår i dag uten troverdighet.

Et finsk og svensk medlemskap i Nato vil styrke det allerede eksisterende samarbeidet i Norden. Samtidig blir Norden et større tyngdepunkt innad i Nato. I sum vil det være en styrke for både Nato og Norden.