Men jeg mener da å huske at alle syv partiene var fullstendig enige om hvordan de skulle løse det. Hva har skjedd? I februar 2017 kalte alle partiene, med unntak av Frp, stolt inn til pressekonferanse for å forkynne at de hadde blitt enige om en bompengepakke.

Beskjeden kom overraskende på de fleste, ettersom partiene på høyre- og venstresiden hadde vært såvidt uenige i utgangspunktet.

Forliket ble imidlertid ikke så godt mottatt som forventet blant folk som ble berørt av planene, og i ettertid kan det virke som om flere av partene har forsøkt å fraskrive seg deler av avtalen. Tirsdag valgte Høyre å ta skrittet helt ut, og trekke seg fra hele bompengeforliket.

«Vi har hatt forhandlinger med de andre partiene siden forrige uke om porteføljen til Tenk Tromsø, og har ikke fått gjennomslag for Kvaløya-forbindelse via Håkøya i første periode, altså 2019 til 2023», oppga Erlend Svardal Bøe (H) som grunn da han slapp bomben på tirsdag.

Med det brenner de ikke bare broene til de andre samarbeidspartiene, høyst sannsynlig betyr det at også Selnes-forbindelsen går opp i røyk.

Dette høstet en syrlig kommentar på Facebook fra en av Høyres normalt så nære samarbeidspartnere, Jonas Stein (V): «Etter suksessen «E8 i Ramfjorden», har Tromsø Høyre bestemt seg for å lansere oppfølgeren «E8 i Ramfjorden 2 - The Håkøya Edition»!», som et sleivspark til at Høyre har snudd i nok en veisak.

Høyre hadde rett nok et opprinnelig ønske om en Kvaløyforbindelse om Håkøya, men feiret like intenst som de andre det historiske samarbeidet de hadde fått til rundt Selnes-alternativet.

Det kan trygt hevdes at de nå springer fra ansvaret, men samtidig kommer det som en reaksjon på at størstedelen av befolkningen var imot løsningen. «Å lytte til folket» klinger nok bedre i Erlend Svardal Bøes ører, men at det i alle fall har vært en annen agenda med bruddet enn det uttalte, virker åpenbar.

Høyre begynte allerede for 14 dager siden å posisjonere seg, og truet med å gå ut av bompengeforliket hvis de ikke fikk medhold når det gjaldt Stakkevollan-utbygningen. Selv om de til slutt fikk viljen sin, velger de nå altså likevel å bryte samarbeidet.

Dette vitner om at noen prøver å sikre seg en gunstig posisjon før valget i 2019. Enda mer åpenbart er det når man skjønner at nyheten kommer som lyn fra klar himmel på ordfører Kristin Røymo (Ap):

«Da vi skiltes i morges var vi enige», lød hennes forfjamsede reaksjon.Røymo klamrer seg imidlertid til håpet om et samarbeid på alle andre områder. Høyre er for en bymiljøavtale, og Ap hevder at skillet kun gjelder den nevnte traseen.

«Vi vil unngå en ny omkamprunde, som det har vært en kultur for i Tromsø de siste 30 årene. Det har ført til at Tromsø har hatt en dårligere utvikling på infrastruktur enn vi burde ha hatt. Jeg håper ikke Høyres traséultimatum skal ødelegge for hele Tromsø», sa ordføreren til iTromsø på tirsdag.

Nå spørs det vel om det hun refererer til som «hele Tromsø» er så enig i at det er ødeleggende at planene blir stoppet. Litt av problemet har nettopp vært at selv om man har fått politisk enighet om en bompengepakke, føler et stort flertall av Tromsøs befolkning at de har fått dette tråkket nedover hodet.

Om det er aldri så ukollegialt av Høyre, vil nok sviket kunne vise seg nyttig inn mot neste valg. Men i bunn og grunn er dette ikke annet enn sleskt, politisk spill.