Sámi Valáštallan Lihttu (SVL) er en frivillig, partipolitisk nøytral og uavhengig samisk idrettsorganisasjon med basis i den samiske kulturarven.

Det har pågått en lengre prosess for å styrke samarbeidet mellom Sámi Valáštallan Lihttu (SVL) og Sametinget. Det er viktig med et godt samarbeid og at vi i fellesskap arbeider for å styrke samisk idrett. Det er derfor med stor entusiasme og glede at jeg ser fram til plenumsbehandling og underskriving av idrettsavtalen mellom SVL og Sametinget i desember.

Sametingsrådet er tilfreds med at det endelig er etablert et avtaleinstitutt mellom Sámi Valáštallan Lihttu og Sametinget. Gjennom idrettsavtalen vil SVL få mulighet for å løfte behov og bli enige om felles satsinger. Dette er også i tråd med Beaiveálgu-erklæringen der vi ønsker å etablere en samisk idrettsavtale og gjennom det styrke samisk idrett.

Sametingsrådet ønsker et mangfold av idrettsaktiviteter og bred deltakelse både i bredde- og toppidretten. FA Sápmi har bemerket seg i år, både med seier til både jente- og guttelaget til FA Sápmi under årets Piteå Summer Games, og med seier til FA Sápmis damelag i det aller første Conifa VM i fotball for kvinner. I disse dager forberedes det til Wood Buffalo Arctic Winter Games der samiske ungdommer skal konkurrere i både langrenn og futsal i slutten av januar 2023. Vi håper også norgesmesterskap i reinkappkjøring og lassokasting kan avholdes igjen denne vinteren.

Koronapandemien har preget idretten med utfordringer knyttet til arrangementer og deltakelse på tvers av landegrensene. Det er et særskilt behov for å øke rekrutteringen, både der den samiske idretten står sterkt i dag, men også bidra til bredere deltakelse i sør- og lulesamisk område. Samtidig er det viktig å tilrettelegge for utvikling og revitalisering av samiske idrettsgreiner.

Fordi samisk idrett er viktig på mange måter. Vi trenger sunne og gode idrettslige aktiviteter både som en arena for å utvikle seg fysisk, men også psykisk og mentalt. Idretten er med på å skape tilhørighet og fellesskap. Gjennom deltakelse på konkurranser og idrettsarrangementer er det mulig å opprette gode vennskapsbånd i hele Saepmie, på tvers av landegrenser og til andre urfolk. For mange er idrettsglede den sanne glede, og noe en verdsetter høyt. Jeg er ikke tvil om at deltakelse i samisk idrett bidrar til å bygge opp om og styrke barn og unges samiske identitet.

Dessverre opplever mange samer samehets i forbindelse med idrett. Idrett skal være fri for hets, og det er ikke akseptabelt at noen opplever å få rasistiske bemerkninger slengt etter seg, selv i kampens hete under konkurranser. Det er derfor riktig og viktig at dette også er et satsingsområde vi er enige å samarbeide om.

Sametingsrådet vil fortsette med å belyse de behovene samisk idrett har med regjeringen, og arbeide for å få økte ressurser og satsinger på samisk idrett. Vi vil også arbeide mot Kultur- og likestillingsdepartementet for å enes om en bredere definisjon av samisk idrett, og med det inkludere andre idrettsgreiner utover reinkappkjøring og lassokasting, og samtidig rette søkelyset mot språk- og identitetsperspektiver i samisk idrett.

Vi vil også løfte dette i Samisk parlamentarisk råd (SPR) for å øke det allsamiske samarbeidet, sikre gode rammevilkår og bidra til bedre organisering av samisk idrett. I tillegg vil det vært nyttig å synliggjøre og øke satsing på samisk idrett gjennom samarbeidsavtaler sametinget har med relevante aktører.

Vi er faktisk kommet et steg lengre for å styrke samisk idrett gjennom denne idrettsavtalen. Men det betyr ikke at arbeidet slutter her, heller tvert imot. Jeg ser derfor fram til underskriving og videre samarbeid med SVL om de felles satsingsområdene vi mener er viktige.

Jeg ser også fram til å løfte saken til sametingets plenum og håper på en god debatt.