Halvparten av nordmenn har ikke tillit til at veiene våre er godt nok vedlikeholdt, viser en ny undersøkelse fra Norges Automobil-Forbund (NAF). Det er dyster lesning, og det blir ikke bedre av at regjeringen i realiteten kutter i både investeringer til nye veier, og til vedlikehold av dagens veinett. Utfallet er gitt: Forfallet vil øke, og gapet med etterslep blir større.

NAFs undersøkelse viser at bare 30 prosent av oss føler seg trygge på at veivedlikeholdet er godt nok, mens hele 46 prosent svarer det motsatte. NAF mener de har god grunn til å svare slik, og at politikerne må ta bekymringene som fremkommer på høyeste alvor.

Etterslepet på vedlikehold er allerede på rundt 100 milliarder kroner. Bare i Troms og Finnmark er etterslepet på fylkesveinettet 9,6 milliarder kroner. I tillegg kommer rassikring på fylkesveiene, beregnet til 12,6 milliarder kroner. Vi snakker altså samlet om godt over 20 milliarder bare på fylkesveinettet.

De siste ti årene har det vært en årlig realvekst til vei og jernbane i Norge på nesten fem prosent. I år kom det kutt i både det staten selv bruker på vei – og de øremerkede rammetilskuddene til fylkeskommunene. Det skal altså brukes mindre penger, samtidig som en enorm kostnadsvekst i alle bransjer, ikke minst anleggsbransjen, gjør at stat og fylke får mye mindre vei igjen for hver krone som investeres.

Bare prisen på å legge asfalt har økt med 23 prosent det siste året. Også vintervedlikehold, oppgradering av bruer, tunneler, fergeleier og rassikring har blitt enormt mye dyrere. Merkostnadene er på flere titalls millioner i nord.

Senterpartiet og Arbeiderpartiet har i Hurdalsplattformen lovet å legge fram en plan for rassikring av veinettet. I tillegg er det lovet en plan for hvordan forfallet på veiene skal håndteres. Utfordringen er at dette skal utarbeides og presenteres samtidig som ei energi- og inflasjonskrise herjer landet. Pengebruken skal strammes inn, og da er det naturlig å tenke at samferdselssektoren er nødt til å trø inn bremsa kraftig. Det er enklere å kutte der enn i eksempelvis helsebudsjettene.

NAF er redd for at denne situasjonen skal bli ei unnskyldning og sovepute for regjeringen. Det er åpenbart fare for det. Og her er det fort distriktene som vil bli hardest rammet, inkludert Troms og Finnmark.