Vi leser at regjeringen skal legge noen «sikre» arbeidsplasser til Tromsø: investeringskontoret for oljefondet. Det ville vel ikke blitt solgt inn slik til Bergen eller Trondheim. Av og til er Tromsø «distrikt» (for Senterpartiet når det passer slik), andre ganger er Tromsø «storby» som tømmer distriktene (slik Tromsø blir sett på av mange andre kommuner i nord). Vi sier selvfølgelig ja takk til den nye etableringen som ligger i forslaget.

Men jeg vil også ha hovedkontorer, direktorater, nasjonale sentra, ikke filialisering eller noen økonomer på distriktskontor (som kan legges ned). Og ikke minst: jeg vil ha et større næringsliv og økt verdiskapning i et Tromsø der offentlig sektor allerede er stor.

Nå skal vi følge med om investeringskontoret for oljefondet til Tromsø blir slik regjeringen foreslår: Det er snakk om noen titalls arbeidsplasser i starten, attraktive, høytlønnede jobber. Fra kommunen sier vi selvfølgelig ja til dette. Men denne typen kontorer er ikke målet. Det vi virkelig trenger er et større næringsliv. Derfor må FOU, kommunen, fylke og stat og næringslivet spille på lag.

Det viktigste for Norge i denne etableringen: dette kontoret vil få et litt annet utsyn fra toppen av kloden enn fra hovedstaden. Investeringene vil nok dreie seg mye om løsninger for det grønne skiftet. Mulighetene som ligger i denne nye teknologiske revolusjonen er nylig også løftet fram av næringsforeningen i Tromsø med visjoner om svært mange nye grønne kunnskapsbaserte jobber i næringslivet. Det er et riktig og viktig grep for å skape bærekraftig vekst og verdiskapning oppe i Tromsø, i nord og i Norge.

Rapporten «Fem scenarioer Tromsø må vinne» fra EY for Næringsforeningen er viktig som grunnlag og veikart. Det er et krevende arbeid men mulighetene er der og må gripes, der er jeg helt enig med Næringsforeningen. Men det kommer ikke av seg selv. Målet er fem tusen nye, grønne arbeidsplasser, sju milliarder i økt verdiskaping og en internasjonal posisjon som kompetansesentrum for arktiske løsninger.

Det er mye kunnskap i Tromsø med et av Norges største breddeuniversitet og tre nasjonale næringsclustere: romteknologi, marin biotech og reiseliv. Det er mye erfaring å bygge på for andre bransjer. Vi ligger også i en stor og ressursrik region. Kommunens eget næringsselskap kommer nå i gang og politikerne må ha en forutsigbar, ambisiøs og konstruktiv næringspolitikk som gir gode rammevilkår for både etablerte og nye virksomheter.

I en tid med mange kriser er det viktig å løfte blikket og planlegge for en bedre fremtid! Jeg jobber for dette som Venstrepolitiker i kommunen. Jeg har god tro på at vi lykkes, sammen.