Denne uka markeres og feires Arctic Pride i Tromsø. Festivalen varer en hel uke og er fullpakket med ulike aktiviteter og arrangement. Lørdagens høydepunkt blir Arctic Pride Parade der vi feirer mangfoldet og kjærligheten med en fargerik parade gjennom Tromsøs gater.

Norge har kommet svært langt knyttet til holdninger og rettigheter for LHBTIQ og mange andre minoriteter. Likevel ble skytingen utenfor London Pub i Oslo i sommer, der to mennesker ble drept og 20 personer skadd, en smertefull påminnelse om at hat og fordommer mot skeive fortsatt eksisterer.

Bevissthet hos hver og en av oss er avgjørende for at fordommer, hat og intoleranse ikke får grobunn. Derfor trenger vi Arctic Pride. Men vi trenger flere arenaer og møteplasser som fremmer inkluderende holdninger. Skal vi sikre trygge og gode liv for alle, må vi styrke kompetansen og kunnskapen blant de som møter LHBTIQ-personer på skolen, i idretten og i dagliglivet.

Skolen er en av våre viktigste arenaer for læring, mestring og trivsel. På skolen skal barn og ungdom opparbeide kunnskaper og holdninger de skal ta med seg resten av livet. Derfor skal vi sørge for at de møter et trygt og inkluderende skolemiljø. Ansatte i både grunnskole og videregående skole må ha tilstrekkelig gode verktøy og kunnskap for å ivareta elever som utfordrer våre normer for kropp, identitet, kjønn og seksualitet. Dette skal ikke tolereres, men anerkjennes som en naturlig del av et menneskes individuell valg.

Skolehelsetjenesten er en viktig arena for å hjelpe barn og unge som er usikre på egen identitet. Derfor må tjenesten har god kompetanse om LHBTIQ. Høyre vil styrke skolehelsetjenesten i barne- og ungdomsskolen. Vi vil at opplysningsmateriell og brosjyrer er synlig tilgjengelig på alle skoler og helsestasjoner.

Høyre mener at seksualitetsundervisningen må styrkes og kompetansen heves innen LHBTIQ-relaterte tema og utfordringer. Å samarbeide med og benytte seg av nasjonale kompetansemiljøer kan være nyttig. Vi ser at det er særlig interessant med Sex og Politikk sin landsdekkende kampanje for seksualitetsundervisning, Uke 6. Over halvparten av grunnskolene i Norge er registrert for bruk av Uke 6, og Tromsøskolen bør bli med. Rosa kompetanse står klar til å dele av sin gode kunnskap til de som trenger det. God og oppdatert kompetanse sikres gjennom jevnlig tilbud om kurs for ansatte i barnehage, grunnskole, skolehelsetjeneste og andre førstelinjetjenester som møter unge, særlig kroppsøvingslærere.

Vi vet at fritidsklubber og idrett er viktige arenaer for en god barndom og ungdomstid. Det er viktig at lokale idrettslag og fritidsklubber arbeider aktivt mot diskriminering og trakassering på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk. Noen idrettslag har tatt tak i dette, men det er fortsatt et tema som i altfor liten grad blir tatt på alvor i idretten lokalt.

Høyre vil at Tromsø skal bli en enda mer åpen og inkluderende kommune. Vi ønsker at Tromsø skal være en kommune der alle åpent skal kunne leve ut sin identitet, kjærlighet, seksualitet og sine kjønnuttykk. Retten til å elske den man vil, retten til å være annerledes eller bare seg selv, det må vi kjempe for hver eneste dag. Derfor er holdningsarbeid i hver bydel, på hver skole og i idrettslag viktig, og må arbeides med fortløpende.

Vi ønsker alle en fortsatt god Arctic Pride festival!