Stein-Gunnar Bondevik skriver om fenomenet quiet quitting «fra sidelinja» i iTromsø fredag 14. oktober, og i innlegget viser han til min kronikk i TV2.no publisert 10. oktober, som er en forkortet versjon av min kronikk i Nettavisen publisert 4. oktober.

Grunnen til at jeg har kastet meg inn i debatten om quiet quitting er at det i Norge, med det vernet vi har for våre ansatte, ikke er behov for dette fenomenet. Næringslivet er avhengige av at folk gjør mer enn bare det som står i stillingsinstruksen.

Om fenomenet får bre om seg, med de ofte uklare stillingsinstruksene vi har, kan det føre til at de ansatte selv definerer hva de vil gjøre i arbeidstiden. Vi er skjønt enige om at et sunt forhold mellom jobb og fritid er avgjørende, og det står også i min kronikk i Nettavisen.

Bondevik har imidlertid merket seg at jeg jobber i et advokatfirma, og gjør et poeng av det i spalten. BDO Advokater er en del av rådgivnings- og revisjonsselskapet BDO. Vi hjelper bedrifter med å nå sine mål. Over hele landet jobber tusenvis av virksomheter og organisasjoner hardt for å skape verdier.

Ni av ti virksomheter i Norge er små og mellomstore, hvor arbeidsgiver og ansatte jobber skulder ved skulder for å oppnå verdiskapning. Mange kjemper mot strømpriser, råvaremangel, høye renter og prisstigning for å bevare virksomhetene sine og arbeidsplassene for de ansatte. Da behøver vi lagspillere.

Jeg tror Bondevik, som selv er leder, langt på vei er enig med meg.