Halvparten av norske studenter opplever at studiestøtten ikke dekker alle deres utgifter, og mange må derfor ty til andre finansieringskilder. I en rapport utført av Norsk studentorganisasjon i 2021 svarer 45 prosent at de må få hjelp av familie for å få hverdagen til å gå opp, mens 4 prosent svarer at de må ta opp forbrukslån. Høyre ønsker at studentene hverken skal være avhengige av familien eller forbrukslån, og ønsker derfor å tilby et frivillig tilleggslån fra Lånekassen til de studentene som har behov for det.

Det er mye bedre at studentene får muligheten til et sikkert, trygt og rimelig lån i Lånekassen enn at enkelte i perioder må ty til kredittkort eller forbrukslån. Studielånet skal du uansett ikke betale tilbake før du er ferdigstudert og har fått deg fulltidsjobb, og det er i tillegg rentefritt i studieperioden.

Gjennom de åtte årene under Solberg-regjeringen har studentene fått over 15 000 kroner mer å rutte med. Det har vært en viktig prioritering for alle de fire ikke-sosialistiske partiene. Mer penger på konto kombinert med historisk mange studentboliger er et viktig bidrag til å bedre studentenes økonomi.

Høyre ønsker å øke studiestøtten ytterligere, men dette er ikke gjort over ett statsbudsjett. Derfor er det viktig å åpne for nye løsninger som muligheten for å ta ekstra lån for de som vil, for å sikre studentenes kjøpekraft. Dette er et tiltak som er mulig å gjennomføre med en gang, og som mange trolig vil benytte seg av.

Høyre foreslår å tilby et frivillig lån på inntil 40 000 kroner, hvor det er mulig å låne et lavere beløp enn maksbeløpet. Dette lånet vil komme i tillegg til det ordinære studielånet som i dag utgjør 126 357 kroner i lån og stipend i året. Det at studenter har mer lån er ikke noe nytt. På 1990-tallet, da også studiestøtten var høyere, utgjorde stipendandelen kun i overkant av 10 prosent. I dag har andelen stipend økt til 40 prosent, men studentene har likevel dårligere råd.

Høyre ønsker å igjen sørge for bedre kjøpekraft blant studentene. Nå har vi muligheten til å gjøre det raskt gjennom et ekstra frivillig lån - uten at det blir en hvilepute for å øke den generelle studiestøtten. Høyre håper regjeringen vil bli med oss på det!