Tromsø Internasjonale Filmfestival (TIFF) har bestemt seg for å kutte ut festivalarmbåndet, som fram til nå har vært nødvendig for å kunne kjøpe TIFF-billetter. Det er et grep det er grunn til å applaudere.

For de fleste oppfattes TIFF først og fremst som en publikumsfestival, og for mange er festivalen et av de store høydepunktene i mørketida. Både tromsøværinger og et relativt stort antall tilreisende samles i kinomørket til filmfest. Enkelte tar seg ferie for virkelig å kunne «fråtse» i et stort antall filmer. For en god del mennesker i Tromsø, er det imidlertid bare én eller to filmer som frister.

For den sistnevnte gruppen har det obligatoriske festivalarmbåndet til nå vært et hinder for å kunne delta på filmfesten. Å først måtte betale 150 kroner for festivalbevis, for deretter å kjøpe en kinobillett til nesten en like høy sum, har naturlig nok gjort den totale billettprisen på den ene filmen man vil se uforholdsmessig høy.

For tre år siden skrev iTromsø at TIFF var den eneste store norske filmfestivalen som krevde at publikum kjøper festivalarmbånd. Den gangen hadde TIFF-ledelsen ingen planer om å endre praksis. Man viste til at armbåndene ble brukt til å telle unike brukere, forsikre seg om at ingen under 15 år slapp inn og dessuten synliggjøre festivaldeltakerne rundt om i byen.

Når TIFF nå velger å forlate det obligatoriske inngangsbeviset, begrunnes dette med at festivalen har som mål å skape en mer inkluderende og tilgjengelig festival. Man ønsker å gjøre det lettere for nye publikummere å koble seg på festivalen, og dessuten gjøre TIFF mer attraktiv også for dem som vil delta i litt mindre skala.

Avgjørelsen kommer etter to år der filmfestivalen ble hardt rammet av pandemi. I 2021 måtte alle visninger i kinosalene avlyses på grunn av smittevernrestriksjoner. Resultatet var en sterkt redusert festival med kun heldigital visning, altså der publikum kunne se et mye mer begrenset utvalg filmer hjemme. Også årets festival ble rammet av enkelte restriksjoner, og uansett preget av at Norge fortsatt var i en pandemi.

Pandemien førte også til en sterk reduksjon i det generelle kinobesøket. Nye vaner ble etablert også blant deler det tradisjonelle kinopublikummet, der stadig flere abonnerte på internasjonale streamingtjenester for å se filmer og serier, og der det å dra seg selv ut av sofaen og til kinosalen var en aktivitet som måtte reetableres.

Riktignok har abonnentveksten til streamingtjenestene avtatt betydelig etter at pandemien endelig slapp taket. Like fullt er utgjør folks utstrakte mulighet til å kunne se nye filmer og serier når enn de vil, bakteppet som enhver filmfestival må forholde seg til.

Å gjøre terskelen lavere er derfor et helt rett valg, som forhåpentligvis vil gjøre terskelen lavere, og lysten enda større, til å delta som festivalgjenger på denne suverene kulturfesten, som mer enn noen annen filmfestival er rettet direkte mot publikum.

Vi applauderer derfor TIFF-ledelsen for å ta dette grepet, og håper de med dét vil nå ut til enda flere kinogjengere og befeste sin posisjon som landets flotteste filmfestival.