Atter en gang opplever en småbedrift som oss at Tromsø kommune viser fram sine aller dårligste sider av en etter hvert vel kjent næringsfiendtlighet. Som stråler mer enn noensinne ut ifra veggene i vårt Rådhus, hjulpet til av vår bysentrumsopptatte, rødgrønne byregjering.

En enkelt ubekvem nyere nabo får umiddelbart, og kun etter 12 timer full oppmerksomhet og ukritisk aksept med støtte for sitt varsel som var basert på kunnskapsløshet om vår næringsaktivitet, og hva vi nå tilstreber å få til innenfor «grønne» etableringer.

Derpå utelater kommunen å ta kontakt med oss store syndere, eller foretar undersøkelser i sine arkiver for å sjekke hva som er underliggende fakta.

I løpet av de siste 18 månedene har vi gjort forsøk på å få i stand et møte omkring vår innsendte sak ovenfor Kystsoneplanutvalget og til KPA. Kommunen synes åpenbart det er mer spennende å bruke tid på varslere, enn ubetydelige småbedrifter som strever i hverdagen. Vi får aldri et svar?

De store «kanonene» er rullet fram, med konsekvenser dette vil kunne føre fram for vår lille bedrift. Det burde man forstå, og heller bruke alminnelig god vurderingsevne og folkeskikk ved «å løfte på røret», før man fyrer løs. Aller først for å få fram vår versjon av den virkelige situasjonen på eiendommen.

Mange har fått erfare at dette ikke er praktiseres i vår kommune. Hvor små bedrifter som oss uten økonomiske ressurser med advokater og konsulenter på slep, er mer attraktive ofre som kan herjes med, – akkurat som det passer.

Nå skal Tromsø kommune føre oss i «knestående» og med muligheter for konkurs, ved å stenge ned en virksomhet som har vært uavbrutt på stedet i 67 år. Melderen hevder uautorisert virksomhet, på en liten del av vår eiendom. Tromsø kommune blåser i det, og ramset opp alle våre gårds og bruksnumre, slik at kontorlatskapen deres ender i total nedstenging av vår lille virksomhet og eneste inn og utkjørsel.

Juridisk hevder vi at Tromsø kommune ikke har dekning til å stanse vår lovlige virksomhet via en «knipetangsmanøver».

Det var verken «fut, lensmann eller politi» som møtte opp da profittkåte utbyggere fikk bygget sine «The Box», eller «Moxyhotell», helt utenom innmeldte planer? Hvor har «gutteklubben grei» sitt klubbhus? Vi vil være medlem der, – så får vi kanskje smurt opp våre planer.

Hvor i all verden har man hentet grunnlag for at våre jordmasser forurenser, og er mer miljøfarlig enn alle de mange andre jord og steinfyllingene som ligger rundt om i hele Kommunen. Mange steder håndteres det daglig jord og stein imot sjø. Blant annet på Skattøra, og Ikke minst sør for fryseterminalen i Tromsdalen. Store gravemaskiner arbeider lovlig der i all slags vær. Høyt over trafikk, og rett imot vær og blåst, nær nylig etablert bebyggelse.

Ubegripelig går man ukritisk til verks ved å filleriste en maskinvirksomhet som driver i «teskjeformat», i forhold. Tør man spørre om hva som rører seg bak sceneteppet under rådhusets interne «Muppet Show»?

På vår eiendom var det imellom 50 og 70 tallet flere maskinentreprenører i virksomheter, med opptil 12 mann på plass hver morgen. For kun 5 år siden var det 7–8 mann, og et par entreprenører, med daglig tilhold i og utenfor bygningen.

I dag prøver Tromsø kommune å fortelle oss at det nå drives utstrakt virksomhet med stor trafikkbelastning på veinettet. Dette er rett og slett «sludder og vås» ifra ende til annen. Her møter en pensjonist på 73, som medhjelper til min eneste sønn som driver en minibedrift i bransjen. Den gamle «Rødgarasjen» er for tiden helt kjemisk tom for aktivitet. Vi har liten eller ingen annen trafikk inn eller ut av vår lovlige etablerte gamle innkjørsel.

Det er svært merkelig at etatene i Kommunen ennå viser sin store historieløshet, som minst 5 ganger fullt ut er beskrevet på lignende vis I ulike saker siden vi overtok eiendommene i 2014.

Ved å forholde oss til dagens klagesak som gjelder gnr. 1243, – kun nordre del, – hadde vi den 02.09.2020 fysisk besøk av Kommunens oppsynsmann Ketil Brekmo, også etter et «stengingsvarsel». Han kunne kort erklære at fyllingskanten imot strandsonen på denne del av eiendommen lå svært lavt, og hadde svake steinfyllinger. Derfor ga kan oss råd, som også ble bekreftet skriftlig. Nemlig å forsterke fyllingskanten og legge på eksisterende terreng inntil lovlig nivå, – 1,5 meter med jordmasser.

Nå er det altså slik at det er dette rådet vi har fullført i løpet av et par år, uten at vi har hatt kapasitet til å forsterke fyllingskanten. Vi har konsentrert oss om å rydde og avslutte den gamle virksomheten på øvrige arealer, like bak «Rødgarasjen». Som nå også er modernisert til fremtidig stornaust. Herfra ble lagrede store mengder gamle jordmasser flyttet, og noe lagt til ifra egen virksomhet, underveis.

I dag er situasjonen den at ifra vi overtok her i «Rødgarasjen» har vi ryddet og kjørt bort nærmere 100 tonn med etterlatenskaper ifra tidligere generasjoners virksomhet. Store mengder var lagret under gnr. 1243, som varsleren med sin historieløshet tror har vært en pen parkeringsplass.

Nå ligger det altså en avrundet rygg med jordmasser der i stedet, som venter på Kommunens sluttbehandling innenfor KPA. Nå bidrar allerede planter og gressvekst, slik at sjenerende støving, eller fare for avrenning i sjø er begrenset.

Helt i strandsonen rundt «badestøa» vår ligger det nå midlertidig lagret 4–5 lass med pukkstein som tilhører oss. Videre har vi vårt lille «soldeverk» stående der sammen med den svært beskjedne maskinparken til min sønn Einar (Eiro a/s).

Vi er stolte og svært fornøyd med å ha lykkes via stor egeninnsats til å nærme oss fullføring med vår store idealisme om miljøsatsing, hvor målet er å få etablert en fremtidig grønn næringsaktivitet som også vil komme til glede for naboer og Kvaløyas befolkning.

Nå strever vi i første omgang med å kunne fremstå med et positivt og attraktivt område, når KPA og fremtiden skal besegles i høst av Tromsø kommune. Området er i ferd med å bli forvandlet ifra et velkjent forsøplet område til en park med badeplass for allmenn benyttelse. Det er gledelig at så mange besøker våre rasteplassbenker og «badestøa», nå i godværet.

At denne melderen kan ha fått noen ekstra støvkorn på sin terrasse ifra vår virksomhet er fullt mulig. Men slik var det altså da disse boligene ble bygget for få år siden, hvor man valgte å bygge nær en av Tromsøs største trafikkårer, og med en maskinentreprenør som nærmeste nabo.

Da blir det slik at det til sammen støyer og svever støv i luften like utenfor stuedøra, med 9.600 bil og busspasseringer i døgnet. Hvor to busstopp med stopp og avgang hvert 15. minutt bidrar med sitt.

Hvorfor i all verden tok ikke denne melderen kontakt med oss direkte. Og enda mer underlig, hvorfor ble det ikke tatt bilde am hva andre forteller oss, – «Kvaløyas aller flotteste og nye stornaust», som bukker og hilser til alle som farer forbi. Hva med å rette fotoapparatet imot alle rasteplassbenkene med velkomstplakat, eller få med blomsterbedene jeg selv og sønnen min strevet med å få ferdig–natt til torsdag. Hva tenker de ivrige piskesvingerne i rådhuset om det?

Vi er veloppdragne mennesker som tåler en påminnelse om at ikke alt vi gjør kan være like positivt for andre. Derfor vil vi umiddelbart ta kontakt med denne melderen og be om unnskyldning om vi skulle ha påført ubehag ved å ha kjørt vår soldmaskin under ugunstig vindretning, en lørdag–et par timer, og en time søndag ettermiddag, – for to uker siden. Men kun for å produsere jord for såing til eget bruk.

Forrige år ble anlegget kjørt ca. 40 timer. Ande naboer vi har spurt om dette sjenerer, forteller de å aldri vært plaget av arbeidet vårt. Det gjorde heller ikke denne melderen, før akkurat nå?

Og hvorfor er det slik fatt, – jo fordi alle rundt oss har forstått at vi strever med å gjøre også deres tilværelse mer miljøvennlig og trivelig. Men denne melderen har ikke tenkt at om vi nå ikke skulle kunne fortsette med det, vil området bli satt tilbake i tid, og vi kan bli tvunget til å føre området tilbake til opplagsplass for utdaterte maskiner o.a., for å berge oss økonomisk.

Vi ligger faktisk i forkant av dette varslet, ved at vi tidlig i vår besluttet å avvikle den uheldige delen av virksomheten, – nemlig solding. Manglende jordkvalitet og det økonomiske utbyttet, samt for nær plassering i forhold til bebyggelsen,–gjorde utslaget for avgjørelsen.

Imot Eidveien vil vi nå lage en pen skjermrygg av jord som blir sådd til. Tilbake vil det være igjen et lite areal slik at vi kan parkere redskaper, – skuffer og brøyteutstyr–helt usjenert for omgivelsene. Alt dette har vi planlagt å utføre innen 15.10. d.å. Vi mener at tiltaket har en meget positiv miljøkarakter, og beskjedent til å ikke være søknadspliktig.

Det er en udokumentert påstand ifra Tromsø kommune at vi har påført område, sjø og naboer mer forurensing,–sammenlignet med hva våre kollegaer i bransjen står for. Vi har en gammel godkjent inn og utkjørsel som har vært i bruk i nesten 70 år–på en helt rett og oversiktlig strekning. Her har det heller aldri vært alvorlige ulykker grunnet våre avkjørsler med tillegg av 6 porter som gikk rett ut i kjørebanen,–for kun 10 måneder siden.

Vi har allerede, og vil tilstrebe å tone ned en del av vår virksomhet på gnr. 1243, – nordre del, som kan skape tvil om lovlighet. Men steinfronten vil vi nå «plastre».

Området vil fremstå til høsten akkurat som vår nyanlagte «park» imot sør, hvor terrenget og harmonien er gjennomført imot vårt flotte nye «Stornaust»

Vår hovedvirksomhet fremstår nå som ryddet for anleggsvirksomhet, og nå blir vi berømmet av alle besøkende som går tur med hundene sine som nå kan innta vårt ryddige og åpne område som man kan bevege seg fritt inn på.

Ifra kommende helg tar vårt lille firma med pensjonist og maskineier fellesferie, slik Tromsø kommune ikke trenger å følge med våre bevegelser, og klar med å kalle inn polititroppene bortover hit til Kvaløysletta for å arrestere oss. Kanskje må vi melde oss for fotlenker før vi stenger av?

Vår bedrift er denne dag, – mandag den 03.07.2023 kl. 07.00 – ikke stengt ned, og vil heller ikke bli det.

Skulle Tromsø kommune etter denne omfattende redegjørelsen finne fortsatt gode grunner til å opprettholde sine trusler, vil dette få den mest selsomme medieoppmerksomheten i denne byen på veldig lenge.

Like før valget skal man sende politi med redaksjonene på slep, som vil befeste Tromsø Kommunes næringsfiendtlighet, ved å kneble og stoppe et allerede lokalt tiljublet miljøtiltak basert på entusiasme og ulønnet egeninnsats, samt kjøre en liten 67 års næringsaktivitet og en pensjonist konkurs.

Vi takker allerede avisenes oppfølging av denne saken, og alle støtteerklæringene vi har fått denne helga ifra kjente og ukjente, – digitalt og på telefonen vår. Så må jeg også takke Kvaløysletta Bydelsråd som har besøkt oss, og skrevet en sterk anbefaling for våre planer meldt inn til KPA/Tromsø kommune. Det har også flere politikere gjort, via kaffebesøk her hos oss som nå bidrar og hjelper oss i denne merkelige «krigen» med Tromsø kommune.

Jeg har vært i blomsterbedet imot veien i dag søndag formiddag for å vanne, – det var svært hyggelig med alle som vinket og tutet på meg. Dette har rett og slett vært en oppløftende og hyggelig helg for oss.

Er det flere som vil være med «å heie på oss», med ønsker om å være med i en kommende badeklubb, eller etablere grønnsakkollektiv–er det bare å ta kontakt