Høyres Øyvind Hilmarsen er aktiv for tiden. Onsdag 3. april skriver han i iTromsø noe som ligner en kjærlighetserklæring til bompenger. «Hva skulle vi gjort uten bompenger?» spør Hilmarsen retorisk, som om vi ikke kunne levd uten denne usosiale avgiften. Hadde ikke innlegget vært signert, så ville jeg trodd at det var skrevet av en hvilken som helst politiker fra SV eller Rødt.

Det er beklagelig at Høyre kopierer venstresidens avgiftskåtskap og attpåtil kjører dette fram som en viktig sak. Det finnes visst ingen grenser for å pålegge innbyggerne nye skatter og avgifter. Hilmarsen har tydeligvis ingen forståelse for at det er vanskelig for mange familier å skulle betale oppimot 20.000 kroner årlig i bompenger, eller 40.000 kroner hvis familien har to biler for å få logistikken til å gå opp. Bilen er tross alt vårt viktigste transportmiddel her i nord.

Det er noe tragikomisk når Høyre raser mot en økning i eiendomsskatten på rundt tusenlappen, mens de synes 20.000 kroner i året i bompenger er en rimelig regning å sende til en familie.

Og Hilmarsen tar feil, for selvsagt kan vi bygge vei uten bompenger. Det handler om politisk vilje til å prioritere samferdsel – og vilje til å redusere det offentliges utgifter på andre – mindre viktige – områder.

Hilmarsen nevner noen konkrete eksempler på bruer og tunneler som har vært bompengefinansiert. Ja, det er muligens enklere å akseptere bompenger dersom du betaler for å kjøre gjennom en tunnel og bompengene har finansiert akkurat denne tunnelen.

Men det som skal innføres i Tromsø er jo noe helt annet. Her skal byen fysisk sperres med 15 bomstasjoner. Og 55 % av det bilistene betaler i bompenger skal faktisk brukes på helt andre formål enn å bygge veier! Mange på venstresiden vil jo ha bompenger nettopp fordi det skal hindre og dempe privatbilismen – og dermed dempe vår bevegelsesfrihet i egen by. De som rammes hardest er de med dårligst råd og de som bor i distriktene og som må bruke bilen.

De få veiprosjektene som ligger inne kommer sent i den 20 år lange innbetalingsperioden. Bilistene i Tromsø må betale bompenger i nærmere 15 år før man i det hele tatt ser konturene av en ny forbindelse til Kvaløya. Og når den kommer, blir det noe så idiotisk som en bru ved siden av brua.

Det er mulig at Høyre og Øyvind Hilmarsen synes dette er et fantastisk opplegg som de ikke klarer seg uten. Men dersom Høyre absolutt skal påføre folk bompenger, blir de nødt til å samarbeide med avgiftskameratene i Ap, SV og Rødt etter valget. Tromsø FrP går til valg på å stanse innføring av bompenger i Tromsø.