Utfallene fra FHN og Normal Norge er så harde at de ødelegger debatten.

Narkotikapolitikken vekker engasjement og følelser. Og da er det naturlig at argumentene også kan bli skarpe. Men det er en fordel om man går etter ballen, ikke mannen.

foto
AP-POLITIKER: Per Vidar Kjølmoen Foto: Privat

Der svikter det dessverre for Arild Knutsen m. fl. i Foreningen for en human narkotikapolitikk (FHN). I et innlegg mener de undertegnede «desinformerer», «spiller på frykt», «synser» er «utdatert» og benytter «kommentarfeltretorikk.»

Kommentatorfeltretorikken er det nok snarere Styreleder i Normal Norge, André Nilsen som står for. Han betegner undertegnede som «kunnskapsløs og selvtilfreds», og en person som mangler både «folkeskikk og selvrespekt». Nilsen mener videre at «Sommervikaren har spilt seg helt ut av debatten.»

Muligens er det snarere brukerorganisasjonene er i ferd med å spille seg ut av debatten med slik retorikk.

Når argumentasjonen forfaller til ren utskjelling, ender det med at folk skygger banen. Resultatet blir et skjevt bilde av hva folk mener bl.a. om legalisering av cannabis.

Leif Arne Angelsen i Utekontakten i Tromsø tror i en NRK-artikkel at «rusdebatten har bidratt til at noen ungdommer har fått et mindre anspent forhold til rusmidler.»

Alle bør bidra til et godt debattklima og minst mulig narkotikabruk blant unge – også FHN og Normal Norge.