Styret i Pensjonistforbundet Troms registrerer at SpareBank1 Nord-Norge offentliggjør et driftsresultat for siste regnskapsår med rekordoverskudd.

Styret registrerer også at SpareBank1 Nord-Norge øker renten til lånekunder. Samtidig som overskuddet er rekordhøyt, har banken økt utlånsrentene. En kan ikke registrere at innskuddsrentene er regulert positivt utover mikroskopisk regulering.

De fleste av bankens kunder er slitere som gjennom mange år av sitt liv har hatt et forhold til SpareBank1 Nord-Norge, vært trofaste kunder og betalt solide renter ved lån opp gjennom tidene.

De fleste har levd et nøysomt liv og spart seg opp noen kroner på sine eldre dager. Det forventes nå at SpareBank1 Nord-Norge slår et slag for sine trofaste kunder og regulerer innskuddsrenten opp til de som gjennom skiftende tider har vært ryggraden i banken.