Jeg vil ha meg frabedt at sametingsrepresentant Toril Bakken Kåven (Nordkalottfolket) tillegger meg meninger jeg ikke har og ytringer jeg ikke har kommet med.

Kåven prøver å gjøre en sak til noe helt annet enn den er. Jeg har ikke fordømt noen form for kultur, verken samisk eller annen. Jeg har ikke degradert Lars Monsen, eller noen andre for den saks skyld, og jeg har heller ikke benektet at det er et stort mangfold blant samer. Selvfølgelig er det det, og det er flott.

Det jeg har gjort i to avisartikler (Arbeidets Rett og Dagbladet) er at jeg har reagert på hvordan Lars Monsen har karakterisert sørsamer. Et enstemmig nasjonalparkstyre har også tatt avstand fra hans beskrivelser.

Samtidig har jeg også understreket at han, som alle andre, selvfølgelig skal få sine søknader til nasjonalparkstyret behandlet på en ordentlig måte. Det er også helt legitimt å være uenig i vedtaket fattet av nasjonalparkstyret, men det er ikke det samme som å trekke inn et medlems etnisitet i en klage.

Jeg er klar over at ikke alle samer driver med rein, men jeg er også klar over at i det sørsamiske området er det svært mange samer som er involvert i reindrifta på en aller annen måte.

Reindrifta har vært og er en bærebjelke for det sørsamiske språket og kulturen. En hard fornorskningsprosess gjennom mange år har nesten klart å utrydde det sørsamiske språket, men heldigvis gikk det ikke.

Jeg ser på det som en viktig politisk oppgave å bidra til en positiv utvikling for sørsamisk språk, kultur og næring.