I et lørdagsportrett i avisa iTromsø fikk jeg muligheten til å snakke om hvorfor jeg ønsker å bli Høyres ordførerkandidat i Tromsø. Der benyttet jeg muligheten til å snakke om hvilke ambisjoner og nye løsninger Høyre har for Tromsø.

I etterkant har ordfører Gunnar Wilhelmsen tent på alle pluggene. Han hevder at jeg snakker ned Tromsøs innbyggere i min kommentar om at «uten turistene hadde Tromsø vært like kjedelig som Bodø». Det er godt at Wilhelmsen er våken og jeg svarer gjerne på kritikken som jeg mener er feiloppfattet.

Kommentaren min ble sagt med glimt i øyet til iTromsøs journalist, i et resonnement om hva som er det gode liv i Tromsø. Mitt poeng er at Tromsø er velsignet med langt flere restauranter og kafeer enn innbyggertallet tilsier. På grunn av alle turistene og besøkende, så er Tromsø heldig stilt med stor variasjon og høy kvalitet i restaurant- og kafetilbudet. Derav kommentaren «uten turistene…..» osv.

Det er ingen grunn til å sette kaffen i halsen, Gunnar. Her er det ingen som driver nedsnakking av Tromsøs innbyggere.

Det er imidlertid en uvane dagens ordfører har lagt seg til. Når Høyre kommer med konstruktiv kritikk av den politiske styringa, så hevder Wilhelmsen at det er «nedsnakking av Tromsø kommune». Når kontrollkomiteen, som ledes av Høyres Hans Petter Kvaal, er kritisk til at kommunestyret ikke blir informert om en befaringsrapport ved boligkjøp av Åsgårdmarka til 407 millioner kroner, da er dette «nedsnakking av Tromsø kommune». Når det stilles spørsmål med innkjøpsavtaler av IT som er inngått uten anbud, og flere andre uryddige rotete anbudsprosesser, så er det «nedsnakking av Tromsø kommune».

Jeg tror ikke elever, foreldre og ansatte ved Tromsdalen skole mener det er nedsnakking av Tromsø når Høyre påpeker at Ap ikke har klart å levere en ny skole i løpet av åtte år. Høyre har vært pågående og utålmodige for å fremskynde byggingen av nye Tromsdalen skole fordi elevene ved kommunens største barneskole har en skolehverdag med kritisk dårlig luftkvalitet og elendige toalettforhold. Det fortjener de ikke, og nye Tromsdalen skole vil settes øverst på Høyre sin prioriteringsliste.

Jeg tror ikke eldre og pårørende opplever at de blir nedsnakket når Høyre påpeker at det er mangel på sykehjemsplasser, og pasienter blir liggende for lenge på UNN til fortvilelse for både pasientene og det kommunale driftsbudsjett innen helse.

Høyre går til valg på at du som innbygger skal få større valgfrihet i møte med kommunen og det offentlige. Hvis du blir syk, så skal du selv få velge hvor du skal behandles – offentlig eller privat, og staten skal ta regningen. Eldre skal selv få velge hvilken hjemmehjelp som skal komme hjem til dem. Dette er helt motsatt av Arbeiderpartiets og dagens politiske styre sin politikk, som har gjort en rekke grep for at private bedrifter og tjenestetilbydere skal utelukkes.

Jeg tror ikke folk med helt vanlige inntekter opplever at det er urettmessig nedsnakking når Høyre vil jobbe for at det skal bygges flere boliger i Tromsø. Byen har landets nest høyeste boligpriser og det er nesten er umulig for vanlige folk å kjøpe seg en bolig i Tromsø.

Vi trenger en politikk som sier ja til boligbygging i sentrum, men alle kan ikke bo i leiligheter i sentrum. Høyre ønsker å bygge en ny Kvaløyforbindelse via Håkøya, slik at byggestoppen på Kvaløya oppheves. Dette vil åpne opp for nye attraktive områder for boligbygging utenfor Tromsøya.

Bedrifter og investorer opplever det ikke som nedsnakking når Høyre vil at bedrifter skal kunne etablere og utvikle seg i Tromsø. Høyre er utålmodig og vil ha oppdaterte samfunns- og næringsplaner som skapet forutsigbarhet for næringslivet. Høyre vil ha rask saksbehandling i kommunen og vil gjøre det lett å komme i kontakt med kommunens dyktige medarbeidere.

Tromsø er en fantastisk kommune å bo i. Vi har et kulturtilbud og et restauranttilbud som mange misunner oss. Vi har en natur og naturopplevelser som tar pusten fra oss. Universitetet i Tromsø, Polarinstituttet og andre kompetansemiljøer bidrar til at Tromsø er verdens ledende sentrum for arktisk forskning og innovasjon.

Høyre vil være med på å videreutvikle og skape aktivitet i Tromsø. Vi vil at Tromsø skal være et attraktivt sted å bo og besøke. Høyre vil at folk skal finne spennende arbeid, men også at det skal være enkelt å etablere eller videreutvikle bedrifter i Tromsø.

Høyre vil ha bedre styring og andre løsninger, mens Ap vil hevde at det er nedsnakking av Tromsø kommune og innbyggerne. Jeg håper ikke dette er retorikken Ap vil legge seg på fremover. Når politisk ledelse sover i timen på vegne av byen, da må dette påpekes.

Å snakke om hva som kan bli bedre er ikke nedsnakking. Vi må se fremover, diskutere og snakke om hva som er god politikk. Det skaper utvikling og vekst for Tromsø. Så får det heller være at ordføreren finner det litt sårt at Høyre mener det finnes flere og bedre løsninger.