UiO arbeider for en jevnere kjønnsbalanse og har som mål å være innenfor 40/60 fordeling ved alle studieprogram. Vi arbeider også med tiltak for å styrke mangfold generelt, men la oss fokusere på kjønn nå.

Fra 2015 til 2019 har andelen kvinnelige studenter ved UiO ligget stabilt rundt 60 prosent. Men situasjonen varierer. Hele 75 prosent av våre studieprogram har en skjev kjønnsfordeling. Helsefagene (medisin, farmasi, odontologi og psykologi) har særlig stor kjønnsubalanse. Der er andelen mannlige studenter lav og ligger mellom 23 og 30 prosent. Videre er kjønnsfordelingen spesielt skjev ved pedagogikk og spesialpedagogikk.

På UiO arbeider vi systematisk med å rekruttere både kvinner og menn fra ulike miljøer. Vi er i kontakt med søkere på mange arenaer: Åpen dag, skolebesøk og messer, Mangfold i Fokus i Akademia (MiFA) rekrutteringskurs, samt gjennom kampanjer og sosiale medier. I denne kontakten har vi en bevisst holdning til kjønn og mangfold, og jobber aktivt for å utfordre stereotypier, inspirere til utradisjonelle valg og avkrefte myter. Rekruttering av kvinner til enkelte av realfagene har lenge stått på agendaen. Vi ser nå en gledelig økning av kvinner som vil til IKT.

Det er krevende å endre søkeres preferanser. Derfor har vi vurdert radikale løsninger. UiO har argumentert sterkt for ekstrapoeng for gutter til psykologistudiet. Tiltaket trues nå av forslag til ny UH-lov. Vi vurderte alternative opptaksformer på medisin. De ble for byråkratiske og kostbare. Vi inviterer gjerne NSO til å diskutere løsninger på disse problemene. Men mangfold bare er ett av flere forhold vi vurderer i arbeidet med rekruttering av studenter.

Vi framhevet verdien av helsefag, men også tverrfaglighet og idéfag i Aftenposten nylig. Vi står fast på vårt budskap. Den siste tiden har vist hvor viktige humaniora, samfunnsvitenskap og tverrfaglig samhandling er for helse, velvære og velstand og for å takle globale utfordringer. Vi trenger innsikter fra antropologi, psykologi, juss, historie og geografi i bekjempelsen av en pandemi som truer hele menneskeheten.

Vi må svare på arbeidslivets og kandidatenes kortsiktige behov, samtidig som vi bygger en langsiktig beredskap hos kandidatene og i samfunnet. Vi er overbevist om at både de mer tradisjonelle og de nye tverrfaglige programmene ved UiO er viktige for vår tid.