Tromsø kommune må ifølge ordfører Kristin Røymo (Ap) kutte 200 millioner innen helse og omsorg. Og kommunen mangler penger til å gjøre viktige investeringer i skoler og veier.

Men sist onsdag vedtok kommunestyret likevel med stor entusiasme nye låneopptak for nærmere 90 millioner kroner! Med en rente på 2 prosent gir dette bortimot 5,4 millioner i økte rente- og avdragskostnader som ikke ligger inne i økonomiplanen.

Det er nesten helt utrolig at det går an. Man skal altså skal kutte hele 200 millioner i omsorgen for dem som trenger det mest. Det kommer til å ramme syke og omsorgstrengende.

Kommunen mangler penger til nødvendige investeringer i skoler, skolegårder og veier. Samtidig har Ap, SV og Rødt tydeligvis mer enn nok penger til andre, svulstige prestisjeprosjekter.

Det røde flertallet i kommunestyret vedtok sist onsdag å bruke 85 millioner på en ny, eksklusiv park på Prostneset. Vi snakker ikke om en barnepark eller lekepark, men en park som i hovedsak skal bestå av mye stein.

Det er oppsiktsvekkende at flertallet står for en slik pengebruk, samtidig som kommunen mangler penger til nødvendige investeringer til skoler, omsorgsboliger, sykehjem og veier – for ikke å snakke om drift og vedlikehold av disse og annen kommunal eiendom.

Parken på Prostneset skal finansieres delvis av nytt låneopptak. Delvis skal det tas 20 millioner fra veivedlikehold (inkludert fortau, gang- og sykkelveier) og 5 millioner fra nærmiljøtiltak.

Dette mener vi er direkte uansvarlig. Mener virkelig flertallet at våre fortau, gang- og sykkelveier, veier i boligfelt og andre kommunale veier holder for høy standard og at man derfor heller bør bygge parker for pengene?

Vi er sterkt kritiske til denne prioriteringen. Flere kommunale veier har ventet i flere tiår på ny asfalt.

For disse midlene kunne kommunen finansiert mange flotte nærmiljøtiltak i bydelene, lekeplasser, omsorgsboliger, sykehjemsplasser, veier uten bompenger osv. Kommunen har en del vedtatte investeringer og mange investeringer som venter på finansiering.

Med vedtaket om park på Prostneset sniker dette prosjektet seg plutselig inn foran allerede vedtatte investeringer i kommunens investeringsbudsjett, og dette altså med de rødes velsignelse.

Til sammenligning tilgodeser vi våre 37 skolegårder med tiltak for 14,2 millioner i 2017. Hva er viktigst – en eksklusiv park i sentrum eller skolegårdene for barna våre? Den rød-røde prioriteringen innebærer at barna avspises med smuler.

Det er visst ikke så nøye om skolene og skolegårdene forfaller. Og hva med de omsorgsboligene kommunen mangler? Skal de nok en gang skyves bak i køen?

De rød-røde ønsker seg nytt rådhus nummer to.

Gjett hva som kommer til å ha førsteprioritet?