For ukrainske soldater og deres foreldre og barn, som kjemper for livet og sin frihet, må Tromsøs vennskapsavtaler med de russiske byene Murmansk og Arkhangelsk oppfattes helt absurd og som en indirekte støtte til Putin.

Tromsø kommune har formelle vennskapsavtaler med russiske byer som støtter krigen Russland fører mot Ukraina og det ukrainske folket. Putins stormannsgale ideer om gjenopprettelsen av Sovjetunionen og makt over naboland i Øst-Europa støttes aktivt av politiske myndigheter i Murmansk.

Tromsø kan ikke være bekjent med å fortsatt ha vennskapsavtaler med disse byene. Det er uttalt av politisk ledelse i kommunen at det ikke er noe kontakt og at samarbeidet er lagt på is. Men i Russland betyr formaliteter mye og at avtalene ikke er sagt opp formelt oppfattes i Russland som svakhet og en seier for russerne.

At Tromsø ikke har sagt opp disse avtalene må for de ukrainske mødrene som har mistet sine sønner og døtre i krigen, fremstå som en indirekte støtte til Putin. Det beste er derfor å gjøre det slutt med byene og sende et brev som fordømmer Russland invasjon og folkemord i Ukraina.

I Russland er det grupperinger som kritiserer Putin for å ikke erklære full krig og dermed mobilisere hele befolkningen. Det er også noen få opposisjonelle som offentlig tar til orde for å stanse krigshandlingene. Men det store flertallet av russere forsøker å leve et vanlig liv, men fornekter hva deres egne myndigheter gjør av alvorlige krigshandlinger og krigsforbrytelser i Ukraina. Det er først nå når mennene bli innkalt til krigen at de reagerer.

Men de går ikke ut i gatene i hopetall og protesterer. De forsøker heller å rømme til nabolandene. Ikke for å stanse krigshandlingene, men for å slippe å kjempe for moderlandet og Putin. Samtidig gjør kvinner og menn gjør nå opprør i Iran etter at en ung kvinne ble drept av moralpolitiet. Hun bar ikke hijaben riktig.

Disse modige menneskene i Iran risikerer verre ting en russiske menn som flykter fra krigen. Sosiale media flommer over av ironiske bilder og kommentarer om at iranske kvinner er modigere en russiske menn. De har de rett i.

Norge bør gjøre som mange europeiske land og legge begrensninger for russiske borgeres rett til visum. Det har Nederland, Tsjekkia, Polen, Danmark, Belgia, Latvia, Litauen, Estland og Slovakia gjort. Finland mottok mange tusen russere etter at Putin mobiliserte og legger nå sterke begrensninger på muligheten til å få visum. Det er bedre for Ukrainas sak at disse må bli i Russland og ta opp kampen internt i landet mot å bli sendt i krigen. Norge kan signalisere at vi ikke ønsker å ta imot disse mennene og stenge grensene for dem, så lenge de ikke oppfyller kravene til asyl.

Det å forestille seg hva innbyggerne i Ukraina, som mister sine kjære på slagmarken hver dag, tenker om Tromsøs vennskapsavtaler med to russiske byer kan være vanskelig. Men for å markere Tromsøs motstand mot den russiske invasjonen av Ukraina må Tromsø kommunestyre si opp vennskapsavtalene med Murmansk og Arkhangelsk så raskt som mulig.