Gjennom flere år har bussbruken i byen vært økende. Nå er det imidlertid registrert over 260.000 færre bussreiser i kommunen sammenlignet med perioden før pandemien brøt ut – nærmere bestemt fra nesten 1,1 millioner passasjerer i januar 2020 til snaut 830.000 i januar i år. Spørsmålet er om den store nedgangen er høyst forbigående – eller om store deler av befolkningen mer permanent har endret sine reisevaner i perioden.

Nasjonale og lokale smitteverntiltak førte lenge til utstrakt bruk av hjemmekontor og dermed langt færre reisende til og fra jobb. Fortsatt har mange arbeidsplasser midlertidig bruk av hjemmekontor i påvente av at det generelle smittetrykket skal bli mindre.

I enkelte bedrifter har man dessuten i løpet av pandemien erfart at jobbing hjemmefra både kan være hensiktsmessig og besparende. Noen yrker opplever derfor en dreining mot mer bruk av permanente hjemmekontorløsninger.

Den største utfordringen for Troms fylkestrafikk er nok likevel faren for at tidligere bussbrukere har endret reisevaner. Vil de som ikke har kunnet jobbe fra hjemmekontor, og som har valgt bil til og fra jobb for ikke å utsette seg for mulig smitte på bussene, på ny innta bussene igjen? Eller vil bilbruken øke ettersom pandemien er i ferd med å kulminere på våre breddegrader?

I så fall har fylkestrafikk en stor oppgave foran seg med å skulle fylle opp bussene igjen på tidligere nivå. Pandemien har nemlig satt sine spor også utover smitte og sykdom. Den har ført til nye vaner og uvaner blant folk. Den har resultert i at mange over tid har måtte søke nye måter å innrette livene sine på, og hverdagene fortsetter derfor ikke nødvendigvis der de slapp da koronaen inntok landet.

Det beste eksempelet på dette problemet ser man kanskje i kulturlivet, der arrangørene opplever at kinosetene, teatersalene og konsertstedene likevel ikke fylles automatisk opp av et kultursultent publikum – til tross for det lenge etterlengtede «frislippet».

Direktør Kurt Bones i Troms fylkestrafikk forsikrer overfor iTromsø at den store passasjernedgangen ikke vil føre til et redusert busstilbud fremover. Det er bra. God tilgjengelighet er helt nødvendig dersom flere reisende skal velge kollektivt i månedene som kommer.

Det samme gjelder billettprisene. I Tromsø mottar vi tilskudd til reduserte billettpriser i kollektivtrafikken. Det er ikke like dyrt å ta buss som det var, prisene på periodebillettene er faktisk rekordlave. Like fullt er inntekter nærmere 25 prosent under budsjett, noe som ville fått ethvert selskap til å måtte vurdere tiltak, i hvert fall dersom inntektsbortfallet skulle vedvare.

Vi er helt avhengige av en fortsatt dreining mot mer bruk av kollektivtrafikk hvis vi skal kunne oppnå kravet om reduserte klimagassutslipp, køer, luftforurensning og støy. Staten stiller krav om nullvekstmål for å bidra med tilskudd til lokale tiltak gjennom ulike tiltakspakker.

En reversering av kollektivbruken vil selvfølgelig også være en meget dårlig start på Tromsø kommunes bestrebelser etter å bli en klimanøytral by.