Vi som bor her, vet hva vi trenger: trygge skoleveier til barna våre. Mindre biler og mindre svevestøv rundt de vi elsker mest. Attraktive byrom, der folk har lyst å oppholde seg, gå på kafé og handle, hvor vi kan møte hverandre og oppleve alt det fantastiske Tromsø har å by på.

Et Tromsø i vekst er ikke tjent med at flere kjører bil. Det blir mer utslipp og svevestøv, og det bruker også mer areal, som er en mangelvare. Vi har store ambisjoner for et grønt og moderne Tromsø, en arktisk hovedstad med kunnskap, arbeidsplasser og vekst. I dette bildet trenger vi blant annet en by med godt utviklet infrastruktur, der innbyggere og besøkende kan reise grønt, trygt, smart og effektivt. Dette skal realiseres med de mange gode prosjektene i den vedtatte bypakken Tenk Tromsø.

I en ideell verden skulle vi ønske at det offentlige kunne finansiere alle byenes behov. Realiteten er at uavhengig av fargen på regjeringa, så er det kun én måte å få bygd store infrastrukturtiltak og attraktive byer: gjennom et spleiselag mellom innbyggerne og staten. Det kalles bypakker eller byvekstavtaler. Disse innebærer at staten spleiser med oss om vi også er med og spleiser med staten. Dette skjer over hele Norge, som for eksempel bypakkene i Bodø, Harstad, Sarpsborg og Fredrikstad. Det finnes dessverre ingen særordning for noen.

Våre ambisjoner er større enn den allerede vedtatte bypakken. Derfor har vi et ønske om å også få en byvekstavtale med staten. Utviklingen av infrastruktur har stått stille altfor lenge. De siste 20 årene har det bare blitt bygd 550 meter ny vei i Tromsø. På samme tid har vi vokst med over 17 000 innbyggere. Næringslivet i Tromsø taper flere hundre millioner hvert år på å stå i kø. Det er byggestopp på Kvaløya og begrensninger på utbygging i Hamna fordi fremkommeligheten er for dårlig. Hele regionen kjemper mot fraflytting, og å skape en attraktiv by som er god å bo i og innbydende for tilreisende, er vårt viktigste fokus fremover.

ARBEIDERPARTIET: Gunnar Wilhelmsen og Tone Marie Myklevoll er forfatterne av dette leserinnlegget. Foto: Christer Pedersen

Vi er glade for at byvekstavtalen har brei politisk forankring i Tromsø, til tross for at motstemmene er de som oftest kommer fram i kommentarfeltene. Selv om det er ganske krevende å fronte innføring av bompenger, så har dette blitt vedtatt flere ganger, med bredt flertall både i kommunestyret, fylkestinget og på Stortinget. Dette har vært og er en nødvendig forutsetning for å få statlige midler til denne type utvikling.

Vi står overfor menneskehetens største utfordring noensinne med klimaendringer som må snus. 24 små, mellomstore og store prosjekter står allerede på blokka, og vi har mulighet til å få inn mer. Nå er tiden inne for et tiltrengt løft for et grønt og moderne Tromsø.

Innføring av bompenger handler ikke bare om et økonomisk spleiselag – det handler også om at vi trenger å bremse veksten i privatbilisme og få flere til å ta klimavennlige valg på sine daglige gjøremål. Det er et spleiselag i fremtiden til våre barn og deres barn. Vi gjør det fordi vi elsker Tromsø.