I Romssa-erklæringen 2023–2027 kan man lese at «Klima, miljø og natur legger rammene for all politikk, og kommunen skal ta kraftfulle grep for å kutte klimagassutslipp og omstille seg.» Og da kommunestyret i Tromsø kommune erklærte klima- og miljøkrise i 2019 var budskapet at «en levelig klode og fremtiden til generasjoner etter oss må ha høyeste prioritet».

Allerede i 2018 hadde vi ambisiøse mål om å redusere klimagassutslippene med 50 prosent innen 2025 og 85 prosent innen 2030, med utgangspunkt i utslippsnivået i 2009, og det sies at « … det er viktig at Tromsø som arktisk hovedstad blir en foregangskommune i nord.»

Samtidig står det i det nylig vedtatte planprogrammet for Tromsø kommunes kommende klima-, miljø- og energiplan 2024–2032 at «mange tiltak i gjeldende plan er gjennomført eller er under gjennomføring, men har ikke gitt tilfredsstillende resultater. Noen av tiltakene er ikke gjennomført, noe som kan skyldes uklar rolleforståelse i utforming av plan og oppfølging i planperioden. I tillegg var enkelte tiltak vanskelige å gjennomføre, mindre aktuelle, eller ikke lengre like vesentlige som opprinnelig tenkt».

Og tilbake i klima-, miljø- og energiplanen fra 2018 slår kommunen fast at «de to foregående planene har ikke hatt nødvendig og systematisert oppfølging slik dette feltet krever. En god del av tiltakene i planene er gjennomført, men mye mangler med tanke på oppfølging og finansiering.»

Resultatet taler for seg selv. Vi i Tromsø er ikke nære å nå målene våre, og selv om man ikke regner med økningen fra avfallsforbrenningen på Skattøra som tilkom i 2017, så har vi så langt ikke fått til noen reduksjon av de totale utslippene i det hele tatt. Så hvis målene og ambisjonene har vært tydelige lenge, og vi i mange år har hatt innsikten at planene og tiltakene ikke får noen effekt, hva skal da til for å få til den forandring vi trenger?

Den 21. mai kommer vi i den nystartede klima- og naturalliansen i Tromsø å arrangere et folkemøte på tema: «Kan Tromsø bli et lavutslippssamfunn?». Der kommer klimarådgiverne fra Tromsø kommune å presentere et oppdatert kunnskapsgrunnlag, og nestleder for Miljø-, idrett-, kultur- og samfunnsutviklingsutvalget vil gi en innblikk i deres virksomhet rundt klima- og naturspørsmål. Deretter blir det diskusjon, innspill og dialog om hvordan den kommende klima-, miljø- og energiplanen burde se ut, og fremfor alt om hvordan vi til sammen kan få ting til å skje nå.

Tromsø Klima- og Naturallianse er et løsningsorientert samarbeid for en grønn og rettferdig omstilling av Tromsø til et lavutslippssamfunn. Bak det kommende folkemøtet står organisasjonene Besteforeldrenes Klimaaksjon Troms, Framtiden i våre hender Nord, Latinamerikagruppen Tromsø, Naturvernforbundet Tromsø og omegn og Tromsø Natur og Ungdom.