Ordfører svarte at status vil bli lagt fram i løpet av våren, og var fortsatt overbevist om at forhandlingene med staten også vil komme i gang på dette tidspunktet.

Hvis man ser dette i sammenheng med et nylig oppslag i mediene der Ap både kunngjør at bompengene blir satt på vent og i tillegg opplyser at de er usikre på om bompengene kommer, så må man ha lov til å tenke: som forventet. Valgkamp er som kjent ikke bare annonsering av løfter om et bedre liv for friske mennesker, men også å tone ned vedtak som rammer innbyggernes økonomi og velferd. Innføring av bompenger er et slikt vedtak. Ikke fordi dette vedtaket «bare» er usosialt og fører til forskjellsbehandling, men også fordi bompenger gir stor uforutsigbarhet for mange tromsøværinger. Denne gangen glemmer ikke velgerne. Og, det er nettopp det partiet Venstre også må ha skjønt. For, i det samme medieoppslaget er Venstre svært bekymret for at bompengeutsettelsen kan «bli brukt inn mot valget» som de selv sier.

Ei tidlig annonsering av en (foreløpig) stopp i innføringen av bompenger vil gi en enda større kamplyst til By- og Landlista. En midlertidig stopp vil også gi større mulighet for en permanent stopp, og velgerne ser helt klart muligheten til endelig å få være med på å bestemme at bomringen ikke kommer.

I et forsøk på å forklare den vedtatte bompengesatsen som Ap mener at «folk kan bære» gir Venstre seg i kast med å sammenligne bompengene opp mot dagens bensinavgift. Tromsøfolket er ifølge Venstre allerede vant med avgifter på vei ettersom de har betalt bensinavgift i mange år. Å sammenstille dagens bensinavgift som tar inn 29 millioner i året, opp mot de foreslåtte bompengene hvor det skal kreves inn 260 millioner pr. år, må sies å være i drøyeste laget, selv til partiet Venstre å være.

Ja, vi har i mange år vært vant til drivstoffavgiften som nå utgjør om lag en krone per liter bensin. Det grenser derfor til grov uansvarlighet å sitte stille og se på at innkrevingen av dagens drivstoffavgift som kan gi betydelige inntekter til trafikksikringstiltak i hele kommunen opphører 1. juli i år. Hvor er delegasjonene til departement og storting for å få forlenga denne avtalen? Når staten ikke gidder å møte til forhandlinger, skal vi da sitte stille og se på at inntektene fra dagens drivstoffavgift opphører?

Vi vet at GPS-basert løsning omtales både fra Ap, Venstre og Høyre som et godt alternativ, ettersom du betaler for hvor langt du kjører. Med ei årlig vedtatt innkreving på 260 millioner og en plan om at noen kan få lov til å betale lite, vil det bli mange barnefamilier og andre innbyggere uten kollektivmuligheter som må betale svært mye. Vi tror velgerne for lenge siden har passert terskelen for «nå er det nok», uansett hvilke parti som seiler opp med nye krav til bompengeavtalen som de selv har signert.