Hver dag opp mot valget publiserer iTromsø en valgkronikk der vi har invitert partiers førstekandidater til å skrive en kronikk for avisens lesere.

  • Navn:  Bendik Hugstmyr Woie

  • Alder: 21

  • Sivilstatus: Enslig

  • Yrke/utdanning: Har jobbet i bar og i miljøbevegelsen, jobber nå for Rødt

  • Bosted: Øvre sentrum

  • Transportmiddel til jobb: Går til jobb

En reiselivsnæring som rammer oss som bor her eller miljøet vårt negativt, er ikke liv laga. Turismen må tilpasses det innbyggerne lever godt med. I 2019 er et flertall av oss turister, et eller annet sted. Ingen ønsker å komme til et sted som turist hvor man føler seg uvelkommen. For å lykkes over tid, er det en rekke utfordringer jeg mener vi må ta tak i her i kommunen.

Det er i bygdene og lokalsamfunnene utenfor byen i Tromsø de negative konsekvensene av turismen merkes mest. Med dårlig skilting og manglende søppelhåndtering, toaletter og annen infrastruktur, opplever mange at turistene tar seg til rette også på privat eiendom.

Her trenger Tromsø et stort løft. Utviklingslagene skal være med på å få dette til, men kommunen må stille med penger. Kommunen må jobbe for å få en turistskatt som kan bidra til finansieringen i fremtiden

Airbnb og andre former for korttidsutleie har eksplodert. Det er god grunn til å gå ut fra at blant de over 800 leilighetene som leies ut i året i Tromsø, leies mange ut hele året – og er tatt av utleiemarkedet. Det presser prisene opp og skaper dårligere nabolag, når nye folk stadig flytter inn og ut.

Regjeringen har satt en grense på 90 dager i året på korttidsleie. Selv med en slik grense vil korttidsutleie lønne seg for mange av utleierne, fremfor å leie ut til studenter eller andre.

Tromsø kommune bør jobbe for at kommunene får overta mer av reguleringen, så man kan ta høyde for lokale forhold. Jeg mener vi bør sette et lavere tak enn 90 dager. Kommunen må føre strengere tilsyn med dem som nærmest driver hotellvirksomhet på eiendommer regulert til bolig, og sjekke at de følger brannforskriftene.

Cruiseturismen har vokst mye i Tromsø på et par år. Det er en turisme vi burde satse mindre på, og heller få dem hit på andre måter. Turister som kommer hit på skip på størrelse med boligblokker drevet på diesel eller tungolje, for å bli her i under et døgn og med alt de trenger om bord, er ikke det beste konseptet for turisme – sett fra et lokalt ståsted.

Rederiene er utenlandsregistrerte, de ansatte bor gjerne ikke i Norge og arbeidsforholdene er deretter. Cruisenæringen undergraver den innsatsen som gjøres for at reiselivs- og servicenæringen skal få høyere status, med god lønn og gode rettigheter. Derfor bør vi begrense den, for eksempel til maks 52 anløp i året.

Med høy vekst i antall turister, blir det mange som har lyst til å etablere seg i reiselivsnæringen. Mange utvikler spennende og nye konsepter og skaper viktige arbeidsplasser, men de blir nødt til å konkurrere med useriøse aktører.

Kommunen og næringslivet må gå sammen om en merkeordning for seriøse reiselivsbedrifter. Det bør blant annet stilles krav om god informasjon om hvor det er tilrettelagt for utfart og turgåing, om miljøhensyn, kultur og autentisitet, og ordnede arbeidsforhold.

Å drive god turisme krever mer enn en varebil og et skilt.