Fagforbundet jobber for at hele laget skal ha et godt lønnsoppgjør og at det skal være små forskjeller i Norge.

De senere årene har vi sett hvor avhengig samfunnet er av mange forskjellige yrkesgrupper, både i privat og offentlig sektor. Fagforbundet mener at hele dette laget av arbeidstakere skal ha et godt lønnsoppgjør, både assistenten, fagarbeideren og den høyskoleutdannede.

Vi krever at kjøpekraften skal økes for alle ansatte. Vi legger ramma fra frontfaget til grunn som et minimum for forhandlingene i hovedoppgjøret for kommunalsektor.

Fagforbundet har fått illevarslende svar i en medlemsundersøkelse. Svarene forteller at prisveksten etter pandemien og krig i Ukraina får store konsekvenser for våre medlemmer.

Undersøkelsen ble gjennomført i mars, med vel 7.700 medlemmer.

59 prosent sier at de i stor eller svært stor grad har måttet endre måten de lever på, fordi prisene har gått opp.

51 prosent svarte at de i stor eller svært stor grad har måttet endre ferieplanene sine som følge av økte priser.

Medlemmer i Fagforbundet sliter med å få betalt regninger og med å opprettholde en stabil økonomi med de ekstra kostnader som rammer norsk økonomi.

Mange må droppe fritidsaktiviteter for ungene og legge om ferieplanene. Alle blir ramma av de høye prisene, men de med lavest inntekt blir ramma hardest.

Stigende rente, høye drivstoffpriser, høye strømpriser og økte matvarepriser gjør at det blir ekstra viktig at lønnsoppgjøret kommer som et generelt kronetillegg for alle.

Vi vil motsette oss at noen grupper skal stikke ifra resten av laget, og vi vil motsette oss lokale forhandlinger. Vi i Fagforbundet vil ha ei rettferdig lønnsutvikling og små lønnsforskjeller i Norge. Derfor krever vi at lønnsoppgjøret kommer i form av kronetillegg.

Det norske arbeidsliv og de kommunale tjenestene er avhengig av et stort mangfold av yrker. Velferd er lagarbeid. Skal vi løse utfordringene i administrativ sektor, skole, barnehage, teknisk sektor og helsevesenet framover, må vi får flere folk inn som jobber hele stillinger og vi må dele på arbeidsoppgavene. Gode helse- og velferdstjenester krever at alle løfter sammen.

Vi er mange som står på for at samfunnet skal gå rundt. Hele laget må med når vi skal fordele den økonomiske lønnspotten. Samtidig skal vi sørge for å gi lønnsmessig uttelling for kompetanse som kommunene har bruk for, og det blir viktig å finne en balanse og gi alle et solid lønnsløft som de opplever som rettferdig.

Fagforbundets mål er at alle yrkesgrupper skal ha ei lønn å leve av og ei arbeidstid til å leve med. Derfor skal hele laget ha et godt lønnsoppgjør i år.