Da må man kanskje tenke utenfor boksen, enten det er forberedende kursing lokalt eller kreative løsninger for å rekruttere flere varme hender. Desentralisert utdanning kan bli et stadig viktigere stikkord.

Regjeringen har gitt beskjed om at de vil øke kapasiteten – og ber utdanningsinstitusjonene øke opptaket med 500 nye sykepleierplasser.

Vi har lenge vandret i flokk mot en gedigen krise, som nå forsterkes og tydeliggjøres av covid-19. Det er forunderlig at fagfolk og politikere bruker sykehuskapasiteten som selve måltallet på om bekjempelsen er god, samtidig som man gjør minimalt for rekruttering, kompetanse, modernisering av utstyr eller styrker de sengepostene som skal dempe eller forebygge en krise.

De kortsiktige tiltakene er vel og bra, men bruken av pensjonister i førstelinje eller nasjonale strakstiltak gir ingen strukturell bedring på lengre sikt. Det er heller ikke sikkert at det gir nødvendig boost, for å bruke vaksinespråket, at man gjør det man alltid har gjort i forbindelse med rekruttering.

Økt satsing på desentralisert utdanning kan være et nøkkelord for å lykkes. Studiesenteret i Midt-Troms har vist at desentralisert utdanning av helsepersonell, blant annet sykepleiere, har vært vellykket. Interessen har vært stor, og Studiesenteret har gang på gang bevist og understreket at «desentralisert utdanning virker». For rekruttering på et bredt felt i helsetjenesten kan utdanning nær hjemstedet bety flere varme hender i kommunehelsetjenesten, også i mindre kommuner.

Det er prisverdig at kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten ser på rekruttering som en felles utfordring. I altfor stor grad har man sittet på hver sin tue i stedet for å innfri intensjonen i samhandlingsreformen, som i utgangspunktet var en god idé. Det viser seg gang på gang at det skorter på samhandling mellom ledd i forvaltning og ansvar.

I lys av den siste tids utvikling må man naturligvis jobbe hardt videre for å øke statusen – og her må de lønnsmessige vilkårene være en del av bildet. I krisetider kan også andre incentiver være aktuelle. Myndighetene kan ikke sitte stilltiende å se på at mangelen på eksempelvis lærere og helsepersonell tårner seg opp.