Den 24. mars viser en politiker Ahmed Aadan Warsame fra Kystpartiet bekymring for den økonomiske smellen som venter oss når bomstasjonene er oppe: Hva får vi igjen for denne nye skatten?

Politikeren anbefales å lese grunnlaget for bomvedtaket. Det er et dokument ved navn: «Byutredningen for Tromsø (20.12.2017)», som er forfattet av «Tenk Tromsø». Kommunen skal nå inngå en «byvekstavtale» med staten basert på utredningen.

Formålet med byvekstavtalen er ikke, som mange tror, å forbedre veistandarden i Tromsø, men tvert imot å gjøre bilkjøring vanskelig ved «bompenger/veiprising, kompakt byutvikling og fortetting, økte parkeringsavgifter og redusert tilgjengelighet til parkeringsplasser, og redusert veikapasitet for bilen», ref. nevnte byutredning.

Det er derfor en sannhet med modifikasjoner når enkelte politikere påstår at vi må akseptere bompenger for å få bedre veier. Bompengene skal gå til å redusere veikapasitet for bilen.

Ser vi på totalregnskapet, så skal vi betale 3,7 milliarder i bompenger de neste 15 år, i tillegg til de ordinære bilavgiftene på om lag 15 milliarder kroner. Staten skal kanskje bidra med 2,8 milliarder.

Man kan spørre seg hvorfor akkurat bilistene skal betale for generell infrastruktur i byen de neste 10 år, deretter betale i 5 år for oppgradering av E8, kystriksvei og ny kollektivbru til Kvaløya.

Kostnadene burde flyttes dit de hører hjemme: Kommunebudsjettet og statsbudsjettet.