Høstens nye studentkull ved landets universiteter og høyskoler kan vel sies å fylle et minimumskrav til kjønnsbalanse, med rundt 60–40 i kvinnenes favør. På de mest prestisjefylte studiene når imidlertid en økende ubalanse stadig nye høyder. Der er det nå dobbelt så mange kvinner som menn som tar fatt.

Samordna opptak melder om en kvinneandel på 72 prosent blant de nye medisinstudentene, 74 prosent på psykologistudiet, 80 prosent på tannlege- og 92 på veterinærstudiet. Også blant nykommerne ved eksempelvis juridisk fakultet i Tromsø er kvinneandelen rundt to tredjedeler.

At bare 20–30 prosent av dem som om noen år skal ut i disse yrkene er menn, gir grunn til ettertanke. Det hersker liten tvil om at kvinner og menn med sine ulike perspektiver utfyller hverandre i arbeidslivet, mens tjenestebrukerne for sin del bør sikres valgfrihet når de skal til for eksempel lege eller advokat.

Av dem som fanges opp av PP-tjenesten og barne- og ungdomspsykiatrien er sju av ti gutter – i et relativt kvinnedominert skolesystem. Da vil det være fornuftig å kunne møte flere menn på psykologkontorene.

Spørsmålet er hvorfor mennene taper i desimalkampen ved studieopptak. Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) gir følgende forklaringsbidrag i en kommentar til NTB: «Det er jo menn som systematisk taper i skolesystemet vårt og som også kommer proporsjonalt mye dårligere ut i de fleste sosioøkonomiske statistikker knyttet til utenforskap, utdanning og så videre.»

De økende skjevhetene de siste tiårene forsvinner neppe av seg selv. Tvert imot er det fare for at denne typen skjevheter på et visst nivå kan få en selvforsterkende effekt. Litt forenklet kan man si at jo færre gutter det er på lesesalen, dess færre gutter søker seg til lesesalen. Derfor ulmer det i debatten om ulike former for kjønnskvotering og om mer rom for intervjubaserte opptaksordninger for å kartlegge egnethet.

«Samfunnet kunne med fordel diskutert utviklingen enda mer», mener Moe. Statsråden selv kan med fordel bringe diskusjonen over i nye tiltak, når opptaksutvalget har levert sitt materiale senere i år.