Sosialarbeidere har gjort en viktig jobb gjennom hele pandemien.

Sosialarbeidere har sørget for at familier har penger å leve av. Sosialarbeidere har hjulpet barn og familier som har det vanskelig. Sosialarbeidere har forklart det uforklarlige til personer med utviklingshemming. Vi står opp for tryggheten til dem som rammes hardest av pandemien. Negative hendelser i verden og i eget land rammer ikke alle i samfunnet likt, siden mars 2020 har sosialarbeidere jobbet hardt for å begrense at pandemien skal føre til uheldige konsekvenser for våre viktige velferdstjenester.

Men pandemien er ikke over, og konsekvensene av tiltakene mot smittespredning har vi ikke sett rekkevidden av. Oppbyggingen starter nå, og der vil våre sosialarbeidere ha en viktig rolle.

Verdenssamfunnet har nå også fått en ny krise å håndtere, i forbindelse med det russiske angrepet på Ukraina. Vi i FO fordømmer den russiske invasjonen. Det er mange som har behov for hjelp, og vi i Norge må hjelpe.

foto
LEDER: Heidi Elisabeth Pedersen er leder av FO Troms og Finnmark. Foto: FO

I spillet mellom stormakter, er det vanlige folk som taper. Sosialarbeidere som vi i dag skal feire er spesielt utdannet for å ivareta personer i krise, uavhengig av om det er snakk om pandemi, vedvarende fattigdom eller krig. Sosialarbeiderens rolle blir svært viktig også her.

Hvert år markeres den internasjonale sosialarbeiderdagen på den tredje tirsdagen i mars. Den markeres over hele verden, og er en merkedag for alle som er opptatt av sosialt arbeid. Sosialarbeidere skaper verdier gjennom å forebygge sosiale problemer, bidra til mestring og hjelpe mennesker som er i krevende livssituasjoner.

Ingen er bedre enn sosialarbeidere til å systematisk redusere ulemper og skape muligheter, til det beste for den enkelte og samfunnet som helhet.

Gratulerer så mye med dagen til alle sosialarbeidere. Dere utgjør en stor forskjell for mange i vårt samfunn, og svært viktig arbeid gjenstår. I dag skal vi feire dere!