Lederen

«Livet etter streiken»

Mange trakk et lettelsens sukk da hotell- og restaurantkonflikten ble løst i helga. Men sukkene går i ulike tonearter.

Streikende hotellarbeidere i Oslo. Foto: Torstein Bøe / NTB scanpix 

leder

Direktøren ved et av landets største hoteller snakket i sin kommentar om en streikeslutt i grevens tid, flere store konferanser skulle avvikles før utenlandske turister rykker inn.

I VG i går uttrykte ledere for mindre hoteller ute i distriktene, og utenfor hotellkjedene, et håp om et liv etter streiken. I ett tilfelle ansås ti prosent av årsomsetningen å være tapt, og særlig mye kapital å tære på fantes ikke. Og så variert er nok virkeligheten når 700–800 bedrifter har vært rammet, hvorav 40 stengte hoteller ut over i landet. Over 700 ansatte var tatt ut i streik da Riksmeklerens løsning ble godtatt av partene.

Reiselivsnæringen er erklært som et av de fremste satsingsområdene her i landet, både i og etter oljealderen. Både kurs, konferanser og den internasjonale turiststrømmen er jo konjunkturfølsomme markeder. Men hva turismen angår, burde Norge alltid ha gode forutsetninger for å øke sine markedsandeler.

Samtidig har de hotell- og restaurantansatte totalt sett kommet bakpå i lønnsutviklingen gjennom mange år – mens de løftes fram som ansatte i en nasjonal vekstnæring.

Kravene i årets oppgjør gjaldt både et ekstraløft for dem som har hatt den svakeste lønnsutviklingen og det gjaldt adgang til lokale forhandlinger, et prinsipp NHO jo står fast på i de fleste andre sammenhenger. Målinger tyder på en utbredt forståelse blant folk flest for de streikendes krav, herunder kravet om tillegg utover årets ”nullvekstmal”.

Kampen om opinionen er imidlertid ikke over, og uravstemningen blant medlemmene gjenstår. Det finnes noen ukjente x-er i det regnestykket det ble satt to streker under da partene signerte avtalen natt til søndag.

De store kjedene må godta lokale forhandlinger, men kan selv avgjøre om forhandlingene skal skje lokalt eller på kjedenivå. Mest reelt er derfor gjennomslaget der det er minst å hente. Og ”lønnsløft” er for den del ingen eksakt størrelse.

Forhåpentlig medfører streiken verken omdømmetap eller hotelldød. NHO Reiseliv sier seg glad for en løsning – ”uten vinnere eller tapere”. Så kan man saktens spørre om det virkelig trengtes fire uker til dette.