Kommentaren

«UNN bør beklage»

Det skjedde i de dager at det gikk ut befaling fra Tor Ingebrigtsen om at hele UNN skulle begynne å skrive meldinger på det sosiale mediet Snapchat.
leder

7. november i år lanserte kommunikasjonsavdelingen ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) Snapchat-kontoen «UNN_HF», der hensikten var å gi brukerne et innblikk i de ansattes travle hverdag.

En egen mobiltelefon med tilnavnet «Snaper’n» skulle frekventeres på rundgang blant de 5000 ansatte på sykehusets mange avdelinger.

Flere ansatte reagerte negativt på prosjektet da det ble lansert, og påpekte risikoen dette innebar for utlevering av sensitiv informasjon, men disse ble ikke hørt. UNN skulle vise kidsa at de behersket sosiale medier. Nå skulle det jaggu snappes.

Det gikk ikke mer enn 11 dager før det gikk galt. Fra nevnte UNN-konto ble det sendt ut et bilde, der man ser sykehusets ambulanselogg, som også avdekker gatenavn, tidspunkt og årsak («brystsmerter») til en bestemt utrykning.

I tillegg følger teksten «Helga drar seg til. #akuttmottaket». Dette var synlig for alle med tilgang til internett.

Saken er svært alvorlig, fordi det er offentlig lekkasje av personsensitive opplysninger. Derfor valgte iTromsø å skrive om saken, fordi dette er av allmenn nyhetsinteresse. Et sykehus som lekker taushetsbelagt informasjon i sosiale medier er sensasjonelt amatørmessig og ditto alvorlig.

Les saken: UNN lekket taushetsbelagt info på egen Snapchat-konto (for abonnenter)

UNN kunne valgt å håndtere dette på en proff måte. De kunne sagt at dette var svært beklagelig, at de har hatt for dårlige rutiner, at de kanskje skulle revurdere hele Snapchat-konseptet og så videre. I stedet prøver de å skremme ansatte, samt skyte budbringeren, i dette tilfellet iTromsø (saken har senere blitt sitert i en rekke andre medier, både lokalt og nasjonalt).

Det er både uklokt og uprofesjonelt.

Ryggmargsrefleksen til UNN var først og fremst å spore opp vedkommende som hadde lekket ut det omtalte bildet. Per Bruvold opererer som både sikkerhetssjef og personvernombud for UNN, og er ifølge seg selv den som skal lede etterforskningen av den konkrete saken.

Til iTromsø sier han mandag at UNN kommer til å sette i gang en granskning for å finne synderen. Han sier også «Dette vil havne i personalmappa til personene det angår. De kan få en advarsel, og i verste fall en oppsigelse om det er blir egnet som grovt nok».

Les saken: «UNN jakter varsler etter Snapchat-lekkasje»

Bruvold understreker også alvoret i at opplysningene har havnet i media, og kaller det «en videre spredning av sensitive opplysninger». De som vet hva sosiale medier er for noe, vil muligens bare kalle det en formidling av allerede offentlig tilgjengelig informasjon, men det er nå en annen sak.

Sykehusdirektør Tor Ingebrigtsen vil, til tross for gjentatte henvendelser fra iTromsø, ikke uttale seg om saken. Men han vil skrive brev til avisa.

Les brevet: «UNN jakter IKKE varslere i Snapchat-saken!»

Der kunne han beklaget UNNs Snapchat-praksis, beklaget Bruvolds indirekte trusler mot varslere og beklaget at de taushetsbelagte opplysningene hadde lekket ut.

I stedet angriper han budbringeren og nekter for at UNN vil jakte på varslerne. Han nekter også for at Bruvold har uttalt seg om saken, men sier at han heller har uttalt seg på generelt grunnlag. Konklusjonen hans er da at iTromsø har oversatt Bruvolds angivelig generelle uttalelser til å være om den spesifikke saken, før han avslutningsvis ber avisa om å beklage overfor UNNs ansatte at de har blitt utsatt for vår upresise journalistikk.

Det er mulig ledelsen på UNN er vant med å vinne frem på hjemmebane ved å tåkelegge og vri seg unna ansvar med å snu opp ned på problemene.

Les også:  «De må tåle kritikk» - Anklager UNN-ledelsen for ansvarsfraskrivelse

Det er også mulig de er vant med å se at det nytter å skremme, og å velge angrep som første og beste forsvar. Det er i så fall en praksis de burde vurdere å endre på, for den hjelper verken ansatte, pasienter eller publikum til å ta dem seriøst eller gi dem respekt.

At Tor Ingebrigtsen vil redusere denne saken til at det er media som har gått over streken, at det er media som bør beklage seg her, er på grensen til komisk. For her er det UNN som har et forklaringsproblem, både hva angår generell praksis med hvordan de ter seg i sosiale medier, for ikke å glemme hvordan de håndterer egne tabber offentlig.

UNN er en diger, offentlig bedrift, med et særlig ansvar for å skape tillit mellom seg og befolkningen. Hvorfor de i det hele tatt skal operere i et sosialt medium som Snapchat er isolert sett vanskelig å forstå.

Kjappe, hastige, impulsive meldinger er ikke noe folk verken søker eller savner fra et stort og – ideelt sett – tiltrodd sykehus.

Det man ønsker fra UNN er trygghet, omsorg og en tillit til at de behandler helseopplysninger om hver og én av oss med stor varsomhet. Man ønsker at all utveksling av slik informasjon skjer med den største sensitivitet, at det kvalitetssikres i alle ledd og at de generelt er til å stole på.

I et slik univers passer ikke Snapchat inn, uansett hvor mye de har blitt fortalt at det er lurt, på såkalte SoMe-kurs der folk som lever av å si at sosiale medier er superviktig forteller slikt.

UNN sliter fra før med et selvpåført stigma der det heller fokuseres på dem som sier fra om kritikkverdige forhold enn forholdene i seg selv, noe sjefadvokat og assisterende direktør i Avdeling for jus og arbeidsliv i legeforeningen påpeker til iTromsø tirsdag.

Han påpeker videre at dette først og fremst rammer arbeidsmiljøet og pasientsikkerheten.

Les også: Legeforeningen: – At de vil skremme ansatte fra å melde fra til media om kritikkverdige forhold, sier noe om ledelsen ved sykehuset.

I stedet durer bare UNN på i kjent stil. Det er ikke dem det er noe feil med. Det er ikke systemet deres det er noe gærent med. Det er ikke problematisk med en Snapchat-praksis. Det er alle andre det er noe gærent med.

Derfor ber de heller media beklage seg. Det er jo mye enklere slik. En slik praksis er derimot ikke noe verken UNN eller pasienter er tjent med. Derfor er det UNN som bør beklage.

Og bruk gjerne sosiale medier, for nå vet dere at vi også får det med oss.
#denfølelsen