Leder

«Jubeldag for de parkerende»

Sjelden har en trafikal endring møtt mindre motstand.
leder

Det er ikke ofte regjeringen kan skilte med en gladmelding til dem som parkerer, men fra 1. januar 2017 er det blitt litt mindre irriterende å få bot, skal vi tro samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp).

Arbeidet med nye regler startet allerede i 2005, så det har ikke akkurat gått med racerfart, men lillejulaften kunne den nye reformen omsider presenteres, og sjelden har en trafikal endring møtt mindre motstand. Av endringene mange gleder seg over, kan det nevnes at det fremover blir gitt femminutters «slack» etter at tiden er utløpt, hvilket vil si at om du kommer noen minutter for sent, berger du deg fortsatt.

Ordningen gjør også den mest irriterende av alle bøter litt billigere. Har du parkert utenfor en butikk med gratisparkering uten å trekke lapp, vil det fremover «bare» koste 300 kroner, ikke de 750 det er i dag.

Noen hadde kanskje sett at man rett og slett sløyfet hele avgiften, og at parkeringsplasser enten var «betalt plass» eller «gratis», ikke både og, men uansett – skritt i riktig retning vil de fleste være med på at det er.

Det vil fremover skilles tydeligere mellom alvorlighetsgrader, hvor 300 kroner er den laveste satsen. En normal overtredelse, som å ikke ha betalt for tiden man står parkert, vil loppe deg for 600 kroner. Gjør man imidlertid grove overtredelser, som å parkere på handikapparkeringen, blir en 900 kroner fattigere.

Det vil også bli lettere å klage på bøter man har blitt tildelt. Med den nye ordninga får man innført Parkeringsklagenemda, som tar seg av alle avgjørelser i saker som blir avvist av parkeringsselskapet eller kommunen, slik at du unngår det eventuelle rettsgebyret Forliksrådet ville krevd deg for tidligere.

Kravene om ladepunkter til elbiler blir også skjerpet fremover, og en andel av plassene skal reserveres handikappede med parkeringstillatelse. Hvorvidt elbiler skal få parkere gratis, blir opp til private og kommunale virksomheter.

Forflytningshemmede med parkeringstillatelse har betalingsfritak på kommunale plasser, som tidligere. I tillegg blir det fremover krav om at det finnes andre betalingsalternativer ved alle automater, for eksempel via mobil.

En så vidt dramatisk reform vil normalt avstedkomme protesttog og en rekke avisforsider med vonde historier om dem som rammes av endringen. I dette tilfellet kan jeg ikke se en eneste som blir rammet.

Selv parkeringsselskapene vil ønske ordningen velkommen, ettersom de ikke lenger må håndheve de urimeligste kravene de var pålagt av Staten.

Dette må være de minst kontroversielle regelendringene noen samferdselsminister har fremmet, og de kommer ikke en dag for tidlig. 2017 begynner godt.