«Himmelsk lønn eller lønn i himmelen»

Er det riktig at man skal beholde feilaktig utbetalt lønn, eller gjelder dette bare i kommunen?
leder

For rundt 15 år siden var jeg en sommer så heldig at jeg fikk utbetalt feriepenger uten at de trakk meg for måneden jeg tok fri. Ettersom jeg var ute og reiste og ikke sjekket kontoen, oppdaget jeg ikke dette før de ringte, men det ga meg i alle fall forklaringen på hvorfor jeg ikke hadde måttet gå over til å bruke kredittkortet, slik jeg vanligvis ble nødt til.

Jeg hadde selv ingen skyld i det som var skjedd, og hadde heller ikke forsøkt å skjule det. Derfor føltes det litt ergerlig å måtte betale pengene tilbake, og plutselig få dårlig råd igjen. Men det var ikke desto mindre korrekt. Pengene var ikke mine, de var aldri tenkt utbetalt til meg, og derfor var det ingen grunn i verden til at jeg skulle få beholde dem. Bare så synd at jeg ikke jobbet i Tromsø kommune.

LES OGSÅ:  – Enkelte har fått beregnet ansiennitet fra de var 14 år. Det er direkte pinlig (For abonnenter)

I februar avdekket Komrev Nord at kommunen hadde det som er beskrevet som «betydelige svakheter som medfører at det blir utbetalt for mye i lønn til enkeltansatte i kommunen.» Et internt utvalg har siden da gjort en gjennomgang blant fem av sine avdelinger og avlevert en rapport. Resultatet er nedslående, og beskriver systematiske feil.

I et internt notat kommunen har forsøkt å holde hemmelig kommer det fram: «Enhetsledere har gjennomført lønnsforhandlinger ut over delegert myndighet, og beløpene det dreier seg om antas å være betydelige.» Saken ble i forrige uke behandlet i kontrollutvalget i kommunen. Saken var da hemmeligstemplet. Utvalget vedtok, med lederen av kontrollutvalget Rolleiv Linds (H) dobbeltstemme, å offentliggjøre dokumentene. Det viste seg nemlig at enkelte ansatte har fått beregnet ansiennitet fra de var 14 år. Beregningene viser at det er beregnet for mye ansiennitet på opptil 10 år for enkelte ansatte.

I notatet anslås det at det i verste fall kan få en økonomisk konsekvens på mellom 70.000 og 120.000 per ansatt. På en av enhetene hadde 30 ansatte et snitt på 41 måneder for mye beregnet ansiennitet, mens fem ansatte hadde blitt langt mer stemoderlig behandlet og fått 61 måneder for lite beregnet ansiennitet. Dette systemet med at noen får «himmelsk lønn», mens andre får sin «lønn i himmelen» kan ha pågått i flere år og kostet kommunen store beløp.

Administrasjonssjefen har varslet kontrollutvalget at det vil bli gitt opplæring i ansiennitetsberegning og lønnsfastsettelse. Opplæring?!? Unnskyld meg, men dette skyldes ikke dårlig opplæring, det skyldes dårlig kultur. Det er ikke en feil, det er total skjødesløshet, eller i verste fall underslag og svindel. Ingen leder hadde overlevd en slik tabbe i det private næringsliv. Jeg skjønner virkelig ikke hvorfor man i kommunen skal feie slikt under teppet.

LES OGSÅ: Røymo: – Vil bli en enorm utgift for kommunen flere tiår fremover

Administrasjonssjefens stedfortreder, Bjarte Kristoffersen, sier attpåtil at kommunen ikke vil be om å få tilbakebetalt den ekstra lønnen flere av de ansatte har fått. De vil heller ikke nedjustere ansienniteten til ansatte med for høy ansiennitet. De som derimot har fått for lite lønn vil få det etterbetalt, men kommunen har ikke mulighet til å nedjustere lønningene til de ansatte med for mye ansiennitet, ifølge ham.

Ordfører Kristin Røymo sier at de ansatte som får for mye fortsatt vil ha krav på å få det, men vil bruke det som trengs av ressurser for å kartlegge hva som har foregått, og så rydde opp.

Høyesterettsadvokat Gunnar Nerdrum mener Røymo og Kristoffersens konklusjon er feil. I et leserinnlegg i iTromsø 29. april skriver han: «Fastsetting av lønn innenfor det offentlige er et forvaltningsvedtak. Her gjelder forvaltningsloven av 1967 (…) Vanligvis kan disse ikke omgjøres når de er ensidig begunstigende, som en lønnsfastsettelse vel må sies å være. Men det gjelder et unntak i § 35 første ledd bokstav c, – når vedtaket er å anse ugyldig. Og det vil det lett være her.»

Nerdrum er klar i sin dom: «Ingen har krav på å få mer enn riktig lønn. Dersom ansiennitetsberegningen er feil, er dette en mangel ved det faktiske grunnlag for vedtaket. Dette er lovstridig og følgelig ugyldig. Det er derfor ingen grunn til å fortsette å utbetale de ulovlig fastsatte lønningene. Disse kan reduseres til riktig beløp for tida fremover».

Nerdrum støtter imidlertid ordføreren når det gjelder at man ikke kan kreve tilbake for mye utbetalt lønn fra tidligere. Hmmm. Betyr det at jeg kan kreve tilbake den feilutbetalte månedslønna fra 15 år tilbake?

Det er snodig at en kommune med så mange kontrollfunksjoner kan komme i et slikt uføre, og det er direkte skammelig at man topper det hele med å forsøke å holde skandalen hemmelig.

Tromsø kommune må ta tak i problemet, snarere enn å skjule det, og kommer neppe utenom å engasjere noen til å gjennomgå lønnsberegningene for den enkelte arbeidstaker. For å hindre gjentakelse, bør lønninger fremover fastsettes sentralt.

Både ordføreren, Kristoffersen og Nerdrum mener at man ikke kan gjøre noe med det som allerede er feilaktig utbetalt. Samme hvor urimelig det virker, må man følge loven der. Er det imidlertid, slik høyesterettsadvokat Nerdrum hevder, hjemmel i loven for å forhindre at galskapen får fortsette å gjelde fremover, må man da for Guds skyld sørge for at så skjer.