Kommentar:

Da var Storbritannia i mål – gjør dere klare for EØXIT

Viser «renselsesprosessen» på De britiske øyer vei for drastiske endringer også hos oss, spør Stig Jakobsen i sin kommentar.
leder

Hvis det går som alle medier tror, vil tirsdagens brutale nederlag for Theresa May gjøre at vi får det som omtales som «hard Brexit». Det vil i praksis si at Storbritannia forlater EU uten noen form for avtale. Ingen EØS-løsning. Ingen Schengen. Ingenting.

Ifølge Trygve Slagsvold Vedum (Sp) er det akkurat dette vi også bør gjøre. For ham holder det ikke at vi står utenfor EU, han mener at vi bør bryte alle samarbeider med Europa. Vi snakker om et fullstendig EØXIT.


Norge og Storbritannia enige om brexitavtale

Island, Liechtenstein og Norge er kommet til enighet med Storbritannia om en avtale som sikrer borgeres rettigheter etter brexit.

 

Protestbevegelsen for isolasjonisme har ført til store endringer i både USA og England, og har gradvis tiltatt i kraft her også. Det er ikke bare Senterpartiet som står for denne harde linja mot Europa, også i Rødt, SV og Frp finner man fraksjoner som støtter dette.

Kritikken mot EØS er lett å forstå ut fra et isolert perspektiv, og det går på at vi blir underlagt masse direktiver og regelverk fra EU, uten at vi har noen politisk medbestemmelse. Gevinsten er at vi får delta i markedet med fri flyt av varer, personer, kapital og tjenester.

Noe av EØS-skepsisen henger også sammen med elitekritikken – motstanden mot det som omtales som el-syklende byråkrater innenfor ring 3 i Oslo – som ifølge Slagsvold Vedum får altfor stor plass og betydning i forhold til hvor mye de faktisk leverer.

Spørsmålet er selvsagt i hvilken grad en slik påstand stemmer. Det er klart at hvis alt som går via hovedkontoret sentralt blir regnet som Oslo-inntekter, blir bildet fryktelig skjevt. Men hva hvis man tar olje og gass bort fra regnestykket?


Solberg: EØS-avtalen er verdens beste handelsavtale

EØS-avtalen bærer norsk velferd, sa statsminister Erna Solberg (H) under sin tale på NHOs årskonferanse onsdag.

 

Menon Economics har gjort dette, i sin siste rapport om den norske eksporten, og bildet Vedum presenterer ser ut til å få seg noen skudd for baugen. De 42 prosentene (500 milliarder NOK i året) som omhandler olje og gass er som kjent ikke tatt med, samtidig er tjenesteytende næringer iberegnet, i motsetning til SSBs tradisjonelle eksportstatistikk. Dette for å gi et mer reelt bilde av situasjonen.

Det siste får en del å si for Oslos plass på listen, ettersom tjenesteeksport er av stor betydning for hovedstaden. Konklusjonen blir i alle fall at Oslo havner på topp med 101 milliarder kroner, etterfulgt av Hordaland med 97 og Rogaland med 80. Bildet av unnasluntrende gratispassasjerer i caffe latte-senteret på Østlandet er betydelig overdrevet.

Eksport blir også viktig å ta med når man ser på regnestykket for EØS-medlemskapet. Våre viktigste handelspartnere holder til i EU/EØS-området. Hele 75 prosent av all norsk eksport går hit. Hvis britene forlater EU, som det ser ut etter dagens avstemning, forsvinner rett nok 10 prosent (68 milliarder), men likevel.

På samme måte som man feilaktig hytter med neven mot Oslo for ikke å bidra til økonomien, gir isolasjonistene etter for lignende populisme når det gjelder EU/EØS, og mener at det er en trussel mot norsk velstand.

Tollbarrierer blir imidlertid uunngåelig ved et brudd, og samme hvor mye man snur og vender på regnestykket, får vi ikke dette til å gå i pluss for Norges del. Prøv det gjerne selv på kalkulator: vi importerte for 711 milliarder og eksporterte for 999,8 milliarder kroner i 2018. Uansett hvilken økning du legger inn når det gjelder toll og avgifter, fører det til tap. Og, ja, utmelding fra EØS betyr at handel med omverden blir dyrere. Så kan du legge det vi mister av eksport, som følge av at norske varer blir for dyre, til tapssummen. Tallet er ganske nedslående.

Hvordan Slagsvold Vedum får oppsigelse av EØS-avtalen til å gi positive utslag for Norge, er et mysterium på linje med huldra eller TILs kjøp av Slobodan Vuk.

Nå har vi vært så heldige at vi har kunnet sitte på orkesterplass og observere hvordan isolasjonismen gradvis ødelegger USA. Snart vil vi også til fulle få oppleve hvordan den setter England mange tiår tilbake.

Jeg tror du bør vente med å trekke konklusjonen om EØS til vi har sett resultatet dette får for britene, Vedum. Bare et velmenende råd.