iTromsø mener:

Uholdbare forhold for kvinner i Tromsø fengsel

At dette foregår i vår egen bakgård er ikke akseptabelt.
leder

Likestillings- og diskrimineringsombudet har klaget Tromsø fengsel inn til likestillingsnemnda for diskriminering av kvinner. Årsaken er iTromsøs avsløring av at kvinner i fengselet kan bli sittende opptil 23 timer isolert, selv om det ikke er fastslått av retten at de skal isoleres.


Likestillings- og diskrimineringsombudet har klaget Tromsø fengsel inn for diskriminering

Det eneste aktivitetstilbudet for kvinner i Tromsø fengsel er produksjon av tennbriketter på cella. Nå refses fengslet av likestillingsombudet, som kaller isoleringen av kvinnene for helt uakseptabel.

 

I motsetning til det store flertallet av de innsatte i fengselet som er menn, har ikke kvinner tilgang på verken utdanningstilbud eller andre aktiviteter. I klagen fra likestillingsombudet hevdes det at tilbudet til kvinnene er begrenset til å lage tennbriketter alene på egen celle. Fengselet oppgir ressursmangel som årsak til forholdene.

Det kan være mange grunner til at noen ønsker å sone nært sitt hjemsted. Først og fremst nærhet til familie. Å skulle bli flyttet til et kvinnefengsel på Østlandet kan derfor være en ytterligere belastning, utover den faktiske frihetsberøvelsen.


Ansatte i Tromsø fengsel jobber overtid hver helg: – Det er ikke bra det vi driver med

Tillitsvalgt for betjentene forteller at det kommer til et punkt hvor de ansatte ikke orker mer.

 

Derfor må det være akseptable soningsforhold for kvinner på Tromsø fengsel. Selv grunntanken i den norske kriminalomsorgen er at mennesker skal rehabiliteres for igjen å kunne delta i samfunnet på samme grunnlag som alle andre. Det kan ikke være slik at menn skal rehabiliteres, mens kvinner skal straffes under kummerlige forhold.


 

Å settes i isolasjon skal være en av de strengeste formene for straff en borger kan utsettes for. Derfor er det svært alvorlig når det skjer utilsiktet, og på grunn av ressursmangel.

Det er godt dokumentert at isolasjon kan ha en rekke helseskadelige effekter, både depresjon og angst. Enkelte studier har også påvist høyere forekomst av selvmord og selvskading blant innsatte som soner isolert, enn de som soner sammen med andre.


Debatt:

Kvinner i fengsel i Norge: En pinlig affære

Det er en markant forskjell på soningsforholdene til menn og til kvinner i fengsel. Tromsø soroptimistklubb mener det er uholdbart og uakseptabelt at det i Norge i 2019 fortsatt er så dårlige soningsforhold for kvinner.

 

Denne saken er et skarpt korrektiv til vår virkelighetsoppfattelse av hvordan vi som storsamfunn behandler mennesker som har falt utenfor.

Kvinner i Tromsø fengsel soner under uholdbare forhold. Om ikke fengselet evner få på plass en løsning, bør Justisdepartementet gripe inn snarest.


Livet på innsiden:

Isolerer kvinner i Tromsø fengsel: – Det er helt uholdbart

I Tromsø fengsel sitter kvinner opptil 23 timer i døgnet på cella fordi det kun finnes tilbud til menn. Det får både likestillingsombudet og fagorganisasjonen til å rase.