iTromsø mener:

Ikke glem årets vinter

Vi har lagt bak oss en trafikkmessig tung vinter. Ikke glem den. Snøen kommer tidsnok igjen.
leder

Det nærmer seg endelig sommerdekkføre på veiene rundt Tromsø. Det er slutt på busser og biler som sliter med å komme seg opp bakkene rundt byen. Med våren minsker samtidig risikoen for å få et dårlig skodd vogntog på mangfoldige tonn dundrende inn i sin egen bilfront.


Nesten 9.500 kjøretøy er kontrollert i Nord-Norge så langt i vinter

Vegvesenet har siden oktober i fjor gjennomført 9,478 dekk- og kjettingkontroller. Det har resultert i 317 gebyrer, 382 bruksforbud og seks anmeldelser.

 

iTromsø har gjennom årets vinter skrevet en lang rekke saker som har problematisert de mange eksemplene på vogntog som ferdes rundt oss med dekk som slett ikke er tilpasset nordnorske vinterforhold. En stor andel av vogntogene har i tillegg utenlandske sjåfører uten tilstrekkelig erfaring og kompetanse til å kjøre på is- og snødekte veier.


17 har mistet livet i trafikken i år – tunge kjøretøy involvert i elleve dødsfall

Tunge kjøretøy har vært involvert i vel halvparten av dødsulykkene i år. Til sammen har 17 mistet livet på norske veier, én mer enn til samme tid i fjor.

 

I begynnelsen av januar havnet Charlie Dan Lind i koma etter at et vogntog ute av kontroll kom over i hans motgående kjørefelt. To og en halv måned etter at han la ut på den fatale kjøreturen fra Sortland til Tromsø døde han, bare 22 år gammel.

Samme dag ble en litauisk vogntogsjåfør dømt til 90 dagers fengsel samt forbud mot å kjøre i Norge de neste tre årene.


Charlie Dan Lind (22) er død

– Charlie Dan døde i dag og tok en bit av hjertet mitt med seg. Sorgen er så ubeskrivelig vond, sier moren Ramona Lind.

 

Vinterens oppsummering viser at Statens vegvesen kontrollerte 11.286 tunge kjøretøy i Nord-Norge, noe som er 3.638 flere – eller 48 prosent – flere kontroller enn året før. Rundt 6 prosent av de kontrollerte kjøretøyene fikk en reaksjon i form av gebyr eller bruksforbud. I seks av tilfellene var manglene så alvorlige at det førte til politianmeldelser.


Trailersjåføren fra E8-ulykken er dømt til 90 dagers fengsel

Den litauiske sjåføren er også utestengt fra å kjøre i Norge de neste tre årene.

 

Økningen av kontrollvirksomheten, som jo har som hensikt å fjerne trafikkfarlige kjøretøy fra veiene, er i og for seg gledelig. Samtidig må det påpekes at de økte kontrollene kom som et resultat av kritikk mot – og fortvilelse over – norske myndigheters håndtering av den livsfarlige tungtrafikken som vinter etter vinter har «fått lov» til å ferdes på landsdelens veier.


Bjørnar Moxnes (R) tok opp saken om Charlie Dan Lind på Stortinget:

Vil ha døgnkontinuerlig kontroll og gi bøter på en halv million kroner

– Det er forferdelig at Lind må oppleve det her, og flere kommer til å oppleve det samme hvis ikke regjeringen gjør noe med det, sier Bjørnar Moxnes som tok opp saken om Charlie i Stortingets spørretime.

 

Det må være på det rene at samferdselsminister Jon Georg Dales (Frp) umiddelbare svar på ropet fra nord, nemlig å sende flere kontrollører nordover for å få økt kontrollfrekvensen, ikke er tilstrekkelig for å bli kvitt denne livsfarlige trafikken.

«Jeg forstår ikke at Dale tør å holde på sånn her, at han ikke gjør noe før flere liv går tapt. Han holder folket for narr», uttalte Charlie Dan Linds sørgende mor, Ramona Lind, til iTromsø i dagene etter ulykken.


 

Like sikkert som snøen igjen kommer til å dekke veiene, vil det neste vinter komme nye utenlandske vogntog over grensen uten egnede dekk, gode nok bremser og uten kjetting. De er dødsmaskiner – og de må stoppes:

Kravene til dekkene må bedres. Bøtenivået for å bryte krav til dekk og annen kritisk utrustning må økes. De økonomiske sanksjonene mot transportselskaper som bevisst velger å ta sjansen på norske vinterveier må merkes – og det kraftig.


Siden nyttår har seks vogntog sklidd på vei opp Finnvikdalen og sperret veien for lokalbefolkningen

– Hvis de tunge kjøretøyene sklir og kommer seilende mot deg har du jo ingen sjanse, sier Jan-Eirik Angell Killie. Han krever at noe blir gjort for å stanse dårlig skodde vogntog over Finnvikdalen.

 

Mulighetene for kontroll av vogntog på grenseovergangene i nord må styrkes permanent. De nye og strengere kompetansekravene til sjåfører ved kjøring under ekstreme værforhold må følges tett opp. Det er dessuten grunn til å vurdere om dagens kabotasjeregler er hensiktsmessige.

Og til slutt må hver og en nordnorsk bedriftseier som er avhengig av tungtransport til og fra sin bedrift, gå i seg selv og spørre seg hva slags transport man er villig til å betale for.


Transportselskapet om trailerne som har sperret veien til Skulsfjord:

– Helt uaktuelt for oss å gjøre noe annerledes

Siden nyttår har seks ulike semitrailere sklidd og sperret fylkesvei 58 på Kvaløya. Men transportselskapet skylder på Vegvesenet, og sier at de ikke føler noe ansvar.

 

Vi har lagt bak oss en trafikkmessig tung vinter. Ikke glem den. Snøen kommer tidsnok igjen.


Hit, men ikke lenger

Antanas Valaka ble nektet å kjøre inn i Norge med vogntoget sitt. Det er han glad for.