iTromsø mener:

Uheldig signaleffekt

Det er uforståelig at kommunen velger å ruste opp med enda flere kommunikasjonsrådgivere, samtidig som det kuttes drastisk i andre deler av kommunen
leder

Denne uka kom prognoser som viser at Tromsø kommune styrer mot et overforbruk på svimlende 130 millioner kroner. Prognoser om at kommunen bruker langt mer penger enn de har budsjettert med har blitt et sikkert vårtegn. Og høsttegn. Og vintertegn. Og sommertegn.

Samtidig som prognosene legges fram, lyser kommunen ut to kommunikasjonsrådgiverstillinger, og ruster dermed opp fra syv til ni faste stillinger innen kommunikasjon.


Har lyst ut to nye kommunikasjons-stillinger i kommunen

Nå skal Tromsø kommune ansette ny kommunikasjonsrådgiver og nettredaktør.

 

Ansettelsen av kommunikasjonsrådgiverne skjer mens kommunen skal – og må – kutte for over hundre millioner kroner i helse og omsorgssektoren. Den eneste måten slike kutt realistisk kan gjennomføres, er ved å nedbemanne. Forslag til hvilke stillinger som står i fare for å kuttes er allerede sendt ut til enhetene fra rådhuset.

Det er derfor uforståelig at kommunen velger å ruste opp med enda flere kommunikasjonsrådgivere, samtidig som det kuttes drastisk i andre deler av kommunen. Fungerende kommunikasjonssjef, Eirik Linaker Berglund, har understreket til iTromsø at også de har måttet kutte i sine budsjett og at ansettelsene skjer innenfor deres vedtatte økonomiske rammer, at stillingene vil erstatte flere midlertidige stillinger og prosjektstillinger. Men midlertidige stillinger skal løse et midlertidig behov – mens administrasjonen nå foretar en permanent opprustning.


Tromsø kommune ansetter to nye kommunikasjonsrådgivere – men Frp lover å kutte stillingene

Altfor mye penger i kommunen brukes på kommunikasjonsrådgivere. Det mener i hvert fall Frp og Høyre, som varsler kutt. Kristin Røymo mener derimot at stillingene lønner seg.

 

Opposisjonen er kritisk til administrasjonens prioriteringer, mens ordfører Kristin Røymo lojalt stiller seg bak administrasjonssjefen, som har godkjent ansettelsene. Røymo var en av dem i opposisjonen som ropte høyest i forrige periode om kutt i rådgiverkorps for å spare penger. Røymo for fire år siden hadde nok vært svært kritisk til pengebruken det nå er lagt opp til, men etter snart en hel periode i ordførerstolen har spissformuleringene og de klare budskapene blitt kraftig dempet. Hun mener sågar at ansettelsene vil «lønne seg». Det må være på annet vis enn i kroner og øre.

Kuttene i pleie- og omsorgssektoren vil bli krevende, og flere ansatte kommer til å miste jobbene sine. Administrasjonssjefen bør lede ved eksempel, for å vise vei ut av kommunens økonomiske uføre. Skal man skape forståelse og aksept for de planlagte kuttene, bør administrasjonen styre unna unødvendige opprustninger i toppetasjen på rådhuset.