Kommentaren:

Ludvigsens gode grunner for å lyve

Det lønner seg sjelden å lyve til politiet. Det tas gjerne til inntekt for at man har noe straffbart å skjule.

Svein Ludvigsen står tiltalt for misbruk av stilling og tillitsforhold til å skaffe seg sex. Rettssaken mot ham er nå avsluttet i Nord-Troms tingrett og dommen faller 4. juli.  

leder

Det påpekte forsvarer Kai Vaag på rettens siste dag. I sin avsluttende prosedyre argumenterte forsvareren med at det like fullt var svært forståelig at Svein Ludvigsen valgte å forklare seg usant til politiet om egne seksuelle erfaringer.


Forsvarerne ber om at Svein Ludvigsen frifinnes

Forsvarerne sier i retten at dette er en kamp om troverdighet, og mener det ikke finnes bevis for at det har vært seksuell omgang mellom Ludvigsen og to av de fornærmede.

 

Ludvigsen har siden han ble pågrepet på morgenen 3. januar i fjor nektet for å ha gjort noe straffbart. Gjennom åtte politiavhør benektet han også enhver homoseksuell erfaring, deriblant seksuell omgang med noen av de fornærmede. Konfrontert med bevis i saken gjorde han helomvending og innrømmet likevel å ha hatt sex med én av dem, en 25 år gammel mann, ved tre anledninger i tiden etter at han gikk av som fylkesmann.

Nyhetsredaktør Trond Haakensen i avisa iTromsø 

 

Det er ikke vanskelig å se den menneskelige reaksjonen ved ikke å fortelle sannheten om skjult og fortrengt homoseksualitet når man brått blir konfrontert med dette i et avhørsrom. Sterke «psykologiske reflekser», valgte Ludvigsens andre forsvarer, advokat Per Johan Zimmer, å karakterisere det som.

Ifølge forsvarer Vaag hadde vår tidligere fylkesmann flere gode grunner til å holde sin homoseksuelle erfaring skjult for politiet. Ja, det var direkte umulig for Ludvigsen å fortelle om noe slikt, skal man tro advokaten: Svein Ludvigsen var over 70 år og følte på en enorm skam. Med sin kristne bakgrunn fryktet han et stort sosialt fall. Han fryktet dessuten at utroskapen kunne bli avslørt.


 

Men ifølge forsvarerne var det bare sin egen homoseksuelle erfaring Ludvigsen ville holde skjult for politiet. Ikke straffbare forhold. Og homoseksualitet er heldigvis ikke straffbart – og isolert sett heller ikke noe bevistema for tingretten. Når tiltaltes seksuelle erfaringer likevel er blitt viet såpass mye tid i retten, skyldes det at straffesaken i stor grad er en kamp om troverdighet. Til Ludvigsen – og til de fornærmede mennene.

De avdekkede løgnene skader utvilsomt tiltaltes troverdighet, men ifølge Vaag er det også gode grunner for Nord-Troms tingrett til å stille spørsmål ved troverdigheten til de tre fornærmede: Kan en av dem ha brukt saken for å hindre utvisning? Kan han ha følt seg sviktet av Ludvigsen?


Kalte Ludvigsen et monster i retten – ber om rundt 900.000 kroner til fornærmede (25)

– Han var venn med kongen, bestevenn med politisjefen. Det var aldri noen som ville tro min klient, sier Gunhild Bergan.

 

Det er selvfølgelig forsvarets oppgave å så tvil om de fornærmedes forklaringer, påpeke feil og inkonsekvenser i deres vitneforklaringer, og mange spørsmål ble løftet frem under forsvarernes prosedyre tirsdag.

Har også noen av de fornærmede en skjult homoseksuell legning? Kan fornektelse ha erstattet innrømmelse? Kan noen av de fornærmede laget seg en historie? Har deres helsetilstand noen betydning? Er det i det hele tatt heftet tvil om deres historier og deres forklaringer?


Vil gi Svein Ludvigsen over fem års fengsel

I sin sluttprosedyre tegnet Tor Børge Nordmo et bilde av den tidligere fylkesmannen som nokså kynisk har utnyttet tre unge sårbare aylsøkere.

 

Mandag la aktor, statsadvokat Tor Børge Nordmo, ned påstand om straff i fem og et halvt års fengsel for Ludvigsen. De tre fornærmedes bistandsadvokater ba om oppreisninger og erstatninger på til sammen over 1,2 millioner kroner. Men ifølge forsvarerne fins det ingen bevis for at Ludvigsen skal ha brukt noen form for vold, trusler eller manipulasjon overfor de fornærmede.

Og mens påtalemyndigheten mener Ludvigsen må straffes for over lang tid å ha misbrukt stillingen som fylkesmann, hevder forsvarerne at fylkesmannsrollen har liten relevans i saken. Dersom tingretten skulle følge advokat Zimmers resonnement, hadde Ludvigsen overhodet ingen overordnet rolle eller posisjon overfor hovedfornærmede.

Det var ingen formelle bindinger mellom tiltalte og fornærmede, ifølge forsvareren, som mener det heller ikke har foreligget noe personlig avhengighetsforhold.


Aktor om Ludvigsens løgner: – Hvorfor skal vi tro ham i dag?

Aktor tegner i sin sluttprosedyre et bilde av en fylkesmann som utnyttet seg av sin stilling, som løy til politiet og som manipulerte og presset fornærmede.

 

Retten må høre på alarmklokkene som ringer, uttalte medforsvarer Kai Vaag under sin sluttprosedyre tirsdag – og ba dommerne om ikke å la følelsen av kritikk eller fordømmelse styre bevisbedømmelsen. Som ventet la forsvarerne ned påstand om full frifinnelse for tidligere fylkesmann, fiskeriminister og Høyre-topp, nå pensjonist Svein Ludvigsen.

Dom i saken faller 4. juli.


Dette er saken mot Svein Ludvigsen
  • Tidligere fylkesmann Svein Ludvigsen (72) ble 3. januar 2018 pågrepet og siktet for å ha utnyttet en person til seksuelle formål.
  • Han ble løslatt fra varetekt fem uker senere, 8. februar 2018. 
  • Ifølge tiltalen, som ble tatt ut i november 2018, skal Høyre-nestoren ha misbrukt sin stilling som fylkesmann til å skaffe seg seksuell omgang i tiden fra 2011 til han gikk av som fylkesmann tre år senere, i 2014. 
  • Ifølge tiltalen skal overgrepene imidlertid ha pågått helt frem til november 2017. 
  • Overgrepene skal blant annet ha skjedd på Fylkeshuset i Tromsø, men også på steder som Ludvigsens hytte, hjemme i tiltaltes bolig og på ulike hoteller i Oslo og Tromsø. 
  • Påtalemyndigheten mener at Ludvigsen utnyttet sårbarheten til enslige, ressurssvake asylsøkere uten varig oppholdstillatelse. Ingen av dem var mindreårige da overgrepene skjedde, ifølge påtalemyndigheten. 
  • En av mennene hadde alt i 2015 anmeldt Høyre-nestoren, men politiet henla da saken. Da en ny anmeldelse kom i 2017, startet den omfattende etterforskningen som resulterte i en tiltale mot den profilerte samfunnstoppen. 
  • Rettssaken er berammet i Nord-Troms tingrett 11. juni, og det er satt av 11 dager. Per J. Zimmer er Ludvigsens forsvarer. 
  • Svein Ludvigsen har hele tiden nektet straffskyld.