Leder

Uakseptabelt og uforståelig av fiskeriministeren

Ingen parti snakker mer om respekt for skattebetalernes penger enn Høyre.
leder

Derfor tar det seg svært dårlig ut for fiskeriminister Geir Inge Sivertsen (H), når det kommer frem at han søkte etterlønn da han gikk av som ordfører for Lenvik kommune, mens han allerede var i full jobb som statssekretær i regjeringsapparatet. Det viser en oppsiktsvekkende avsløring gjort av Dagbladet.  

Det er ikke formildende at Sivertsen opplyser om at rådmannen oppfordret ham til å søke etterlønn. Det bør ligge i ryggmargsrefleksen for den rutinerte Høyre-politikeren at man ikke misbruker et sikkerhetsnett – som er ment for politikere som blir stående arbeidsledig etter endt tjeneste for demokratiet – til egen vinning.

Dette er en svært ulekker sak for den nye statsråden og regjeringa. Det er også svært kritikkverdig av kommunestyret i den nye storkommunen Senja å godkjenne Sivertsens søknad om etterlønn, når det står svart på hvitt i søknaden hans at han er i jobb i regjering.

Man kan også lure på om Sivertsen fremdeles hadde vært kandidat til jobben som statsråd om det var kjent at han hadde hevet dobbel lønn fra myndighetene. Det ville i hvert fall blitt reist sterke og berettigede innsigelser.

Sivertsen sier følgende i sin forklaring til Dagbladet: «I ettertid ser jeg at her er vi to som har gjort feil. Jeg skulle spurt om det skulle avregnes mot lønn. Jeg leste innstillingen fra rådmannen, men gikk ikke så grundig inn i saksgrunnlaget»

Mens Nav-skandalen fortsatt ulmer og avdekker en stat som urettmessig har vært totalt kompromissløs og ekstremt hard i klypene mot folk som selv bedyrer de har handlet i god tro, blir det ekstra grelt når den øverste makten prøver å bortforklare seg slik.

«Det sømmer seg ikke», som det gjerne heter, når kritikken kommer fra makta selv.