En stor farse – et lite stykke Tromsø

Nok en omkamp. Saken rundt Arctic Center var visst ikke over likevel. Støvet fra den de siste ukers kamp hadde ikke lagt seg før det straks ble varslet omkamp fra den tapende part i saken.

  Foto: Tegning: Odd Klaudiussen

leder

Tromsø kommunestyre sa i sitt aprilmøte nei til Arctic Centers hyttelandsbyplaner, med 23 mot 20 stemmer. Det er likevel lite som tyder på at dette er over.

Mandag denne uka ble det kjent at Høyres gruppeleder Sebastian Henriksen, Ragnhild Berg Nilsen (H), Bjørn Gunnar Jørgensen (Frp) og Christer Bjørn (Nei til bompenger i Tromsø) hadde fremmet et krav om lovlighetskontroll om Arctic Center-vedtakene gjort i kommunestyret i april. Henriksen argumenterte i flere medier for at det var så mange uklarheter knyttet til vedtaket, at de var nødt til å levere en klage.

Ordførerens bror står bak Arctic Center-klagen: - Det er vår klage, men avsender kunne ikke være oss

Hovedeier Knut Wilhelmsen i Arctic Center fikk politikerne til å sende inn selskapets egen klage på lovlighetskontroll. - Vi skrev klagen, sier ordførerens bror Knut Wilhelmsen.


Brevet er i første omgang sendt til kommunen, og dersom de ikke får medhold i klagen blir den videresendt til Fylkesmannen i Troms og Finnmark, som skal avgjøre hvorvidt vedtaket er fattet i tråd med gjeldende lover og regler. I klagen mener opposisjonspolitikerne at vedtaket må anses for ugyldig på grunn av påståtte saksbehandlingsfeil, og fordi de betviler administrasjonens beregninger om Co₂-utslipp, som følge av nedbygging av myr.

Arbeiderpartiet og administrasjonen støtter Arctic Center-klagen – saken kan få ny behandling

Ap-ledelsen varsler at de støtter lovlighetsklagen fra Artic Center og de borgerlige partiene. Dermed kan det gå mot en ny behandling av Arctic Center-planene i kommunestyret.


Dagen etter kunne iTromsø avdekke at ingen av de ovennevnte politikerne hadde skrevet brevet, men at de bare hadde signert en klage forfattet av advokat Brynjar Østgård, Erik Joachimsen, daglig i Arctic Center og Knut Wilhelmsen, største eier i selskapet.

At dette virker formelt lurvete er nå én sak. Men det er forstemmende at politikerne, og særlig Høyres gruppeleder som frontet lovlighetskontroll, ikke har vært åpen om hvem som står bak klagen fra start. Når det først i ettertid blir kjent at det er utbygger som har skrevet og levert klagen, fremstår det som om politikerne som har signert klagen lar seg bruke som stråmenn, i en sak som stadig blir mer politisk betent. Dette kunne vært unngått ved å være ryddig og åpen fra start.

Man blir istedenfor sittende igjen med et inntrykk av at utbyggere, proffe mellomaktører og lokalpolitikere er en sammenvevd materie.

Arctic Center står selv bak klagebrevet fra de borgerlige politikerne

- Dette kunne vært gjort på en annen og bedre måte, vedgår Frps Bjørn-Gunnar Jørgensen.


Som om ikke dette var nok, har også Arbeiderpartiet kastet seg inn i saken på nytt, og varsler at de vil støtte klagen. Ap må ta på seg ansvar for den dårlige behandlinga i kommunestyret i april, da de ikke klarte å levere et forslag før i tolvte time, uten at kommunestyrets medlemmer får mulighet å sette seg inn i forslaget. Da oppstår slike floker som nå. Partiet må gjerne fastholde at de mener det samme, nå som da, men utad virker det som om de skifter standpunkt nok en gang.

Ettersom både Ap og administrasjonen stiller seg positive til klagen fra utbygger, ligger det an til en ny behandling av Arctic Center-planene. Saken blir ikke mindre pikant av at ordfører Gunnar Wilhelmsen har eierinteresser i Arctic Center, og at det er hans bror som har tatt initiativ til omkampen.

Høyre, Frp og Nei til bompenger mener Arctic Center-nei var ugyldig. Nå varsler de juridisk omkamp

Partiene på høyresiden aksepterer ikke nederlaget til Arctic Center i kommunestyret, og vil nå involvere fylkesmannen.


Tromsø kommune begynner å få et tvilsomt og berettiget rykte på seg for å være vinglete, lite samkjørte, uforutsigbare og parodisk kranglete når større prosjekt skal settes iverksettes. E8-traseen gjennom Ramfjord. Utbedring av Kvaløyforbindelsen. Endeløse omkamper om bompenger og byvekstavtale. En rekke enkeltsaker som skaper et helhetlig inntrykk av rør, kaos, omkamper og ei politisk slagmark med flere tapere enn vinnere.

Uavhengig av hva man mener om Arctic Center-planene fremstår denne saken uryddig håndtert fra ende til annen, og det gir ikke økt tillit til byens politikere, på noen side av det politiske spekteret.