Kommentaren

Livet går ikke bare Widerøe

Hvis man først mener at Nord-Norgebanen blir for dyr og nå kutter i kortbanenettet for fly – er planen at alle skal sitte på hver sin knaus, uten kontakt med omverden?
leder

Onsdag meldte Widerøe i en pressemelding at de reduserer tilbudet på en rekke kommersielle kortbanestrekninger. Av dem som rammer Tromsø direkte, blir direkteruten fra Skagen borte. Det betyr at passasjerene som skal til og fra Tromsø må reise via Bodø. Widerøe beholder imidlertid to daglige avganger mellom Bodø og Skagen. Resultatet for dem som er avhengig av denne ruten blir selvsagt høyere pris.

En annen endring, som vil ha langt mer å si, er at man går fra to til bare én avgang daglig fra Vadsø. Det samme gjelder også for Kirkenes. Med en nylig sammenslått storregion, hvor Fylkesmannen og mange sentrale funksjoner for fylkeskommunen plassert i Vadsø, er dette dårlige nyheter.

Strekningene har i en periode vært støttet av Staten. Det er det slutt på nå, noe Widerøe oppgir som grunn til rutekuttene. I tillegg kommer bortfall av statlige kjøp og ingen lettelser når det gjelder avgiftene. Samlet gjør dette at opprettholdelse av dagens tilbud blir umulig.

«Vi er et kommersielt selskap som kjemper for å overleve midt i en pandemi. Uten statlig hjelp klarer vi dessverre ikke å opprettholde disse rutene, og det er vi oppriktig lei oss for», skriver Christian Skaug, kommersiell direktør i Widerøe i pressemeldingen.

At det blir langt dyrere og mindre praktisk for fylkeskommunen, er opplagt. For folk flest kan dette også bli ille. Kuttene gjør at en allerede steindyr legetime – som man må fly inn til UNN for – plutselig også medfører et overnattingsdøgn i Norges dyreste hotellby.

I større grad enn tidligere vil en stakkar se seg nødt til å droppe alt som ikke er livsnødvendig – noe som i praksis betyr at folk ikke får truffet hverandre, sett barnebarn, dratt i konfirmasjon eller lignende. Et annet aspekt er at forretningsvirksomhet, på steder som blir rammet av kuttene, nærmest blir håpløst å drive.

Dette er på ingen måte gråting for min syke mor. Tromsøværinger er de i nord som kommer til å lide desidert minst som følge av kuttene. Vi har fly til alle de største norske og nordnorske byene – og en rekke internasjonale ruter. Tromsøfolk kommer seg i grunn dit de vil. Men hvis det plutselig skal bli vanskelig for dem som ikke bor i tromsøregionen å bevege seg, har Nord-Norge med ett rykket 100 år tilbake i utvikling.

Dette reagerer stortingsrepresentant Cecilie T. Myrseth (Ap) sterkt på: «Skal denne landsdelen gå rundt, som resten av Norge, er vi avhengige av å ha et flytilbud. Det er viktig at det opprettholdes både for befolkninga og næringsliv. Det er derfor det er satt inn statlige krisepakker, fordi vi en dag skal komme tilbake til noe som er tilnærmet normalen», sier hun til iTromsø.

Myrseth er ikke alene om å være bekymret for flytilbudet i Nord-Norge. Også stortingsrepresentant Sandra Borch (Sp) og fylkesråd Kristina Hansen (Ap) reagerer. «Dette er alvorlig for Nord-Norge, her er vi helt avhengig av kortbanenettet for å i det hele tatt komme oss fram. De gjør det mulig å bo og drive næringsvirksomhet i hele landet», skriver Sandra Borch i en pressemelding.

Kristina Hansen sier til iTromsø at hun har forståelse for at Widerøe er avhengig av å tjene penger, og mener man må ha respekt for at de må tilpasse driften, selv om det er veldig synd. Hun mener det er regjeringens oppgave å sørge for et akseptabelt nivå på flytilbudet i Troms og Finnmark.

Ifølge kommunikasjonsdirektør i Widerøe, Silje Brandvoll, har selskapet mistet 650 millioner i passasjerinntekter siden 12. mars, og til sammen 1.000 månedsverk er permitterte. Det ville vært urimelig å forvente at flyselskapet selv var dem som opprettholdt kortbanenettet, når de taper store penger på dette.

Derfor er det innlysende at regjeringen må snu. Støtteordningene som var innført må videreføres, og de drastiske kuttene som er varslet, må revurderes. Pandemien gjør at etterspørselen bare er på halvparten av det normale, når det gjelder flyreiser. Widerøe vil ikke greie å ta den børa alene.

Hadde kuttene blitt foretatt andre steder i landet, ville buss eller tog vært en grei erstatning. Med avstandene vi snakker om i Nord-Norge, er ikke dette noe realistisk substitutt. Det er heller ikke båt, hvis man tenker å komme seg fra Kirkenes til Tromsø.

Det er kanskje ikke så innlysende, sett fra en stortingspult, men alle i nord – selv i Tromsø – skjønner svært godt hvor katastrofalt dette vil være. Det tenkte kuttet ser sikkert udramatisk på et Excel-ark, men er noe som i praksis vil lamme en hel landsdel.