Leder

Miraklenes tid er ikke forbi

Den eviglange diskusjonen og politiske dragkampen om nye E8 har vært både utmattende og frustrerende.
leder

Østlig eller vestlig trasé. Finansiering med eller uten bompenger. Endrede kursretninger etter hvilken politisk konstellasjon som har styrt både nasjonalt og kommunalt. Rødt, blått, grønt og alle regnbuens farger. Frem og tilbake. Mest tilbake. Og ikke ett spadetak i jorda.

Hele saken har etter hvert blitt et sørgelig symbol på både kommunal tautrekking der forskjellige fraksjoner aldri har klart å enes om noe, samtidig som brutte valgløfter fra sentrale myndigheter har provosert og opprørt.

Det har nesten blitt et lite stykke inkarnert Samferdsel-Tromsø, denne veistrekningen, der man aldri har klart å samle seg om noe, samtidig som man ser at det motsatte har vært tilfelle i Nordland, der høyre- og venstresiden har opptrådt samlet mot felles mål.

Hvor opplagt det enn måtte være, var det likevel så en nesten måtte gni seg i øynene når samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) tirsdag innkalte til pressekonferanse med følgende melding:

«Vi ser nødvendigheten av en ny E8, vi har besluttet at den nye E8 skal komme. Vi har behov for å gjøre forberedende arbeid. Det blir byggestart i 2022». Og, som om ikke dét var nok, slengte han også ut et kjøttbein til både Frp, Bompengepartiet og avgiftsskeptiske bilister:

«Det er enighet i at dette er et prosjekt som skal komme uten bompenger».

Ergo er det all grunn til å tro at dette representerer et endelig taktskifte i det som har fremstått som ei byråkratisk suppe forårsaket av steile fronter i den lokale, politiske håndteringen. Nå blir det bygging i stedet for tautrekking, og man kan endelig begynne å se frem mot at arbeidet setter i gang.

Prislappen for bygging av den vestre traseen, som det nå er bestemt at skal bygges, er beregnet til i underkant av to milliarder kroner. Disse pengene ligger nå på bordet. For byen, kommunen og brukerne av veien, er det nok for de aller fleste en stor lettelse for at det endelig går mot ei løsning med fastsatt tid for byggestart, som Hareide antydet at skal igangsettes av og fullføres av Statens vegvesen, med 2025 som estimert tidspunkt.

Da gjenstår det bare å få på plass en byvekstavtale, som til nå har fremstått som minst like vanskelig å få til. Men miraklenes tid er åpenbart ikke forbi. «Selv Vårherre velsigner nå den nye veien», sa Hareide tilfreds til Bladet Nordlys da han fornøyd kunne bekrefte at E8-prosjektet fullføres.

Da er det bare å håpe at høyere makter samler krefter til å få gjennom byvekstavtalen også. Tro kan, som kjent, flytte fjell.