Kommentaren

Hålogaland teater har forstått sitt samfunnsoppdrag

Hålogaland teater mener alvor når de sier at de skal være et teater for alle. Det er prisverdig.

  Foto: Tegning av Odd Klaudiussen

leder

Hålogaland Teater har i høst annonsert at de vil starte en ny satsing for mennesker med nedsatt funksjonsevne, såkalt «relækst» teater, eller avslappet teater. Konseptet skal gjøre det mulig for teaterbrukere med ulike funksjonsnedsettelser, og med et særlig fokus på barn, å delta på teateret på lik linje med det øvrige publikummet på teateret.

Gjennom å vise stykkene med tilrettelegging, som mindre intens lyd og lys fra scenen, åpning for å gå ut for å få fred i foajeen ved behov, og en rekke andre tiltak, skal teateret nå åpnes opp for en gruppe som ikke har fått deltatt på teater på en naturlig måte. Før nå.

På første side i Hålogaland teaters siste årsberetning slås det fast at teaterets mål er at «Hålogaland Teater skal gi alle tilgang til scenekunst av høy kvalitet». I årevis har hver eneste nye teaterdirektør snakket om at en av deres viktigste oppgaver blir å lage et mer inkluderende teater som er åpent for enda flere enn før. Men sjeldent har det blitt med mer enn ordene. Dette er da også typiske festtalefloskler som de ansvarlige sjeldent blir gått etter i sømmene på. Det er så lett å si slikt uten at det følger et reelt ansvar og ettergåelse ved det.

Men det er nettopp ved å ta på alvor sine egne ambisjoner for å bli et inkluderende teater, at teateret nå tar et av sine viktigste grep på lang tid for faktisk å nå ut til flere

Oddny Johnsen i Norsk Forbund for Utviklingshemmede uttrykker det svært godt når hun roser teateret for initiativet:

– HT har nå skrevet seg inn i historien med gullskrift. Uansett suksess eller fiasko, er dette unikt og sjeldent. Det er en melding om at det er helt i orden å være akkurat den man er, sier hun i et intervju med iTromsø.

Stortinget har i en egen stortingsmelding slått fast at det er et mål at kultur- og fritidstilbudet for mennesker med funksjonsvariasjon skal være likeverdig med de den øvrige befolkninga har. Det er få, om noen, som mener at vi er i nærheten av en slik drømmeverden i dag, og tilbudene varierer enormt ut fra hvilken kommune man bor i. Her har mange kommuner et enormt forbedringspotensial.

Altfor ofte leser vi historier om mennesker med nedsatt funksjonsevne og deres familier som ikke får den hjelpa de har krav på eller behov for å få fra storsamfunnet. Til tross for gode intensjoner når lover og regler vedtas, og luftige løfter, opplever mange familier at hverdagen er en kamp mot myndighetene for å få hevdet sine rettigheter, i en hverdag som ofte er svært krevende i utgangspunktet.

Derfor er det så gledelig at dette tilbudet på Hålogaland Teater kommer uten at noen har stått på barrikadene for å klore seg inn, men at teateret på eget initiativ åpner dørene for en gruppe som utestenges fra mye av det kulturtilbudet vi andre kan ta for gitt.

Nå får vi håpe pilotprosjektet får utvikle seg til å bli en permanent ordning. Teaterets tilbud burde være en inspirasjon for andre aktører til å stille spørsmålet om hva kan vi gjøre for at flest mulig kan ta del i samfunnet.

Opprettelsen av «relækst» teater er prisverdig, og viser at Hålogaland Teater både forstår og tar sitt samfunnsoppdrag på alvor.