Leder:

Mangelvare i politikken  

Kommunestyrerepresentant Tonje Randisdatter Tunstad (Ap) sluttet denne uka i Tromsø-politikken etter fem års innsats i kommunestyret. Hun flytter sørover for en jobb i Barnekreftforeninga. 
leder

Det siste året har det vært merkbart mange kommunestyrerepresentanter som har flyttet sørover. Særlig kvinnelige, unge representanter har gitt seg, fra ulike partier som Ap, Høyre og Frp. Det kan lett resultere i et mindre bredt sammensatt kommunestyre. Dette er noe partiene må ta innover seg.

Gjennom sine fem år i politikken har Tunstad vær en politiker som har turt å si ifra, også mot sine egne, og en politiker som har kunnet uttale seg med solid fagkunnskap om helsespørsmål. Hun har også vært en helt nødvendig, tydelig stemme for Metoo-bevegelsen og mot seksuell trakassering i Arbeiderpartiet.

Tunstad representerer en gruppe som i dag er underrepresentert i politikken: folk i trettiårene som ikke har en mangeårig bakgrunn fra ungdomspolitikken, men som heller bringer med seg erfaringer fra en «vanlig jobb» i yrkeslivet inn i politikken. Det er en verdifull ballast å ha når man skal fatte avgjørelser på vegne av velgerne. Selv har Tonje Randisdatter Tunstad lang erfaring som sykepleier.

De politiske ungdomsorganisasjonene er åpenbart et positivt element i det norske demokratiet, men de har nok bidratt til en profesjonalisering av politikken. Det er blitt stadig vanligere at politikere kan ha politikk som karrierevei, uten å ha sanket verdifull erfaring fra det vanlige yrkeslivet.

Samtidig ser vi konturene av en utvikling der de samme personene hopper mellom stillinger i politikk, PR-virksomhet og presse. Det er en utfordring for demokratiet når folk i fremtredende roller har lik bakgrunn, og når nettverkene stadig blir mer sammenvevde.

Skal vi ha et reelt representativt demokrati, er vi avhengig av at folk med ulik bakgrunn deltar. Derfor bør partiene bestrebe seg å tilrettelegge slik at flere med tilsvarende bakgrunn som Tunstad kan påta seg partipolitiske verv.

Samtidig vil vi påpeke at Tonje Randisdatter Tunstad gjør et riktig valg ved å søke permisjon fra sine forpliktelser i kommunestyret. Et lokaldemokrati må bestå av lokale stemmer, fra dem som bor og kjenner forholdene. Vi håper flere med hennes bakgrunn velger å engasjere seg i politikken, og håper også at Tunstad returnerer tilbake til Tromsø på et senere tidspunkt.