iTromsø mener:

Et viktig skritt nærmere et nytt museum

Vi tror at tanken om et sentralt lokalisert museum i Tromsø sentrum er helt rett.
leder

Det er snart 150 år siden Tromsø Museum ble etablert. Museet, som er landsdelens eldste vitenskapelige institusjon, og som i 1976 ble en del av Universitetet i Tromsø, har med sin omfattende forskning og formidlingsvirksomhet utvilsomt betydd mye for Nord-Norge opp gjennom årene. Ikke minst har det hatt stor innvirkning på mange tromsøfolks forståelse av nordnorsk historie, kulturarv og plante- og dyreliv.

I flere år har Norges arktiske universitetsmuseum – som navnet nå lyder, og som i tillegg til museet i Folkeparken også innbefatter Polarmuseet og Tromsø arktisk-alpine botaniske hage – gått med flytteplaner. Diskusjonene om lokalisering har gått høyt, og det har lenge vært uvisst hvor det nye museet skulle havne.

Onsdag ble det klart at universitetet har inngått en avtale om å kjøpe en tomt like ved Hålogaland Teater og Framsenteret til formålet. Kjøpesummen er på 129 millioner kroner med et ulempetillegg på 63 millioner kromer, en kjøpesum som universitetet vil få refundert når Stortinget gir bevilgning til bygging av museet. Tomteselger er Eiendomsspar og Ludwig Mack.

Med til sammen rundt 200.000 besøkende årlig på de ulike utstillingene har museet etter hvert vokst seg ut av sine nåværende lokaler. De er ifølge universitetet verken hensiktsmessig med tanke på oppbevaring av en unik samling med nordlig kultur- og naturarv, eller som lokaler for moderne forskning og formidling.

UiT har lenge hatt en tomt tilgjengelig for å kunne bygge et nytt museum i Breivika. Når man nå – og etter en langvarig lokaliseringsdebatt – befester sentrum som den fremtidige lokaliseringen av universitetsmuseet, skyldes det blant annet det åpenbare ønsket om å skape et bynært og lett tilgjengelig museum for både fastboende og tilreisende.

Tromsø har, med sin spesielle plassering i nord, og med den særegne posisjonen som siste utpost før det ville arktiske, vært en by der kunnskap og forskning lenge har vært en rød tråd.

Fra de legendariske polekspedisjonene, via et sterkt fangstmiljø og samlingssted for eventyrere, etableringen av Universitet, fagmiljøet på UNN, Norsk Polarinstitutt Framsenteret osv. Tromsø Museum er en sentral og naturlig del av dette.

Vi tror at tanken om et sentralt lokalisert museum i Tromsø sentrum er helt rett, og tanken er da også i tråd med signalene fra både lokale og nasjonale myndigheter. Vi må håpe og tro at med UiTs forskutterte tomtekjøp, så vil man innen rimelig tid kunne se et nytt og moderne museum reise seg i sentrum, som en del av et påtenkt kulturkvartal.

Utviklingen av museene har vært betydelig siden Tromsø Museum så dagens lys i 1872. Det skal bli spennende å følge danske Henning Larsen Architects, et av Nordens fremste arkitektfirmaer, som skal utvikle det nye museet i hjertet av Tromsø.