Leder:

Lover flere kontrakter til nordnorsk næringsliv

Fredag la regjeringen fram sin nordområdemelding. Fremleggelsen av nordområdemeldinger er en merkedag for nordnorske politikere i posisjon på Stortinget, som bruker meldingen som et sannhetsvitne på hvor mye Nord-Norge prioriteres.

FRAMLEGGELSE: Frank Bakke-Jensen la fredag fram nordområdemeldinga på vegne av regjeringa.  Foto: Håkon Steinmo

leder

Sannheten er at meldingen sier lite om en regjerings evne eller vilje til å prioritere i nord. Den kan likevel si noe om kursen som stakes ut. Når det nå er hele ni år, og flere regjeringskonstellasjoner, siden forrige gang, er det likevel noe som selvsagt sees på med både nysgjerrighet og argusøyne fra næringsliv og lokale og regionale politikere.

At forsvarsminister Frank Bakke-Jensen varsler at Forsvaret skal legge igjen mer penger hos lokalt næringsliv, ved å sørge for at lokale aktører i større grad kan konkurrere om kontrakter, er positivt. Det er også svært enkelt å måle om det blir forbedring – og om dette løftet gir utslag i handling vil vi få et tydelig svar på i årene som kommer, men de kan måles allerede neste høst, før kommende stortingsvalg.


Forsvarsministeren tar sjølkritikk etter ubåt-refs: – Oppfattes vi som umulig, så skal vi endre oss

– Det er en rent mareritt å samarbeide med forsvaret, mente en ansatt i kommunen. – Sånn skal det ikke være, svarer Forsvarsministeren.


Dersom de lykkes, vil det bety at milliardbeløp fra staten kan gå tilbake til nordnorsk næringsliv, og private bedrifter i både Tromsø og distriktene, hvor dyktige håndverkere og entreprenører finnes i stort monn.

Da må også nordnorske politikere sørge for å tilrettelegge for at kompetansen Forsvaret og andre store aktører etterspør blir tilgjengelig. Fylkesrådet har allerede opprettet en ny flyfaglinje på Bardufoss, for å møte etterspørselen. Det er fornuftig, og vil på sikt kunne gi trygge, permanente arbeidsplasser.

Fremleggelse av nordområdemeldinger oppleves som regel som et antiklimaks i nord. Det er tross alt bare en stortingsmelding. Politikken skjer i hovedsak mellom stortingsmeldingene, ikke i dem. Det er likevel grunn til å minne om alvoret som er både i og mellom linjene.


Forsvarsministeren lover mer penger til nordnorske bedrifter, men avviser at det handler om å kjøpe seg et godt omdømme

Frank Bakke-Jensen (H) og NHO brukte rørleggerbedriften Åge Nilsen som scene da de la fram strategien som skal koble Forsvaret og nordnorsk næringsliv tettere sammen.


Det handler, tross alt, om den utenriks- og sikkerhetspolitiske situasjonen i området der vi bor, og hvilke tiltak regjeringen mener er nødvendig for å sikre både nasjonen og regionens interesser. Havrett, folkerett, alliansetilhørigheten til et Nato med stadige utfordringer og samarbeid med det store nabolandet i øst. Rammeverket som settes for Arktisk Råd og barentssamarbeidet er også av stor nasjonal og regional betydning.

Derfor blir det spennende å se om regjeringen lykkes med å leve opp til forventningene og løftene de nå har presentert for landsdelen.