Leder:

Nødvendig med en utradisjonell julefeiring

Årets julefeiring blir ikke som vanlig. Den bør heller ikke bli som vanlig.
leder

Onsdag ga statsminister Erna Solberg beskjed om at man denne julen kan samles privat med inntil ti selskapsgjester – to ganger. Forutsetningen er at man har tilstrekkelig plass rundt bordet, slik at det opprettholdes god avstand (minst én meter) mellom gjester fra ulike «kohorter».

Det er grunn til å håpe og tro at det store flertallet i Norge har tatt inn over seg at årets jul må bli noe annerledes enn den man er vant med. At man har akseptert at de anbefalte eller påbudte smitteverntiltakene er nødvendige også gjennom høytidsdagene. I en undersøkelse utført for VG svarer nær halvparten av de spurte at de kommer til å feire årets jul med færre personer. 40 prosent svarer at de vil delta i færre juleselskaper, mens nesten 20 prosent svarer at de kommer til å droppe å reise bort under årets julefeiring.

Mange mennesker har et stort behov for å følge tradisjoner i julehøytiden. Det er fullt forståelig. For en god del er det en juletradisjon å samles i større lag, enten innad i familien eller med gode venner. Kanskje kjenner man på et særlig stort behov for å møte sine nærmeste nettopp under årets julefeiring, rett og slett fordi den direkte sosiale kontakten har vært langt mindre enn vanlig på grunn av pandemien.

Samtidig er det jo fortsatt slik at jo mer man samles og jo flere man samles, og jo mer man reiser rundt, jo større blir sjansen for at flere blir smittet og at smittetrykket i samfunnet generelt øker. I USA, det landet i verden som er hardest rammet av pandemien, forløp feiringen av thanksgiving forrige uke som den pleier, med tusenvis av folk som reiste på kryss og tvers av kontinentet, til tross for helsemyndighetenes advarsler. Og smittetall og dødsfall relatert til pandemien har dessverre steget. Bedrøvelig nok, og som forventet.

Det er derfor fornuftige signaler norske myndigheter denne uken sendte ut om årets jul: Man ber folk begrense den sosiale kontakten og følge de gjeldende reglene for antallet mennesker som kan samles privat, men man ser samtidig behovet for å gi storfamilier og andre en rimelig mulighet til å kunne samles. Dette er for øvrig helt i tråd med regjeringens begrunnelser for ulike innstramminger av smitteverntiltak gjennom høsten – at de innføres slik at man skal kunne feire jul i lag i år også.

Selv om mange denne julen må begrense antall selskaper sammenlignet med hva de kanskje er vant med, foreta færre reiser og ellers endre noe på sine juletradisjoner, skal man ikke glemme at slett ikke alle har det slik. Det er mange blant oss som ikke opplever julen som en høystemt tid med festlige lag og utstrakt sosial kontakt. For mange blant oss er høytidene tvert imot en tid der man kjenner ekstra på ensomhet og utenforskap.

Og føler man seg isolert og ensom fra før, er det dessverre lite som tyder på at denne jula vil bli noe lettere. Snarere tvert imot. De fleste av oss har en slektning, en bekjent, en arbeidskollega, en leieboer eller en nabo man har grunn til å tro kan sitte hjemme i ufrivillig ensomhet. Det kan være verdt å bruke noen minutter på å høre hvordan det går, om de kanskje trenger litt hjelp eller menneskelig kontakt.

Tradisjoner er viktige, og julefeiringen er kanskje den mest symboltunge høytiden av alle. Men 2020 er ikke et tradisjonelt år på noen måter, pandemien tar dessverre ingen hensyn. Da får vi tåle at årets julefeiring blir litt annerledes, som det meste annet i 2020.