Kommentar:

Hold søndag hellig - men bare hvis butikken er over 100 kvadratmeter

Det er på tide å rydde opp i lovverket for butikkåpningstider, og å tillate søndagshandel.

  Foto: Tening av Odd Klaudiussen

leder

Det er like forvirrende hvert år. På vei forbi en dagligvarebutikk på tampen av ei helg i advent er det folksomt bak de opplyste vinduene, og de automatiserte skyvedørene går opp og igjen mens folk går inn og ut. Man tar seg i å lure på om det ikke er søndag likevel, at helga kanskje ikke er på hell?

Men jo da. Det er søndag. Og i desember, ja akkurat i desember, har vi søndagsåpne butikker i Norge.

Da blir turen forbi butikken på en søndag ettermiddag en påminnelse om hvor inkonsekvent reglene for butikkenes åpningstider er.

Det er nå over 20 år siden ordninga med Brustad-bua ble presentert av Ap-statsråd Sylvia Brustad. Hun erkjente også den gang at dette ikke var et forslag hun stilte seg helhjertet bak. For det er nemlig ikke bare i desember butikker kan holde åpent. Er butikken under 100 kvadratmeter, er det advent hele året, og butikkene kan holde søndagsåpent.

Det er tøvete at kvadratmeterstørrelsen på en butikk skal avgjøre hvorvidt de skal få holde åpent. Dagens ordning er et kompromiss som attpåtil er drevet fram av Ap og KrF, partiene som argumenterer ivrigst for hvor galt det bærer av sted om butikker får holde åpent på søndager.

Lovverket om åpningstider for butikker er et lappeteppe. Til alltid å bli en svært prinsipiell debatt, er lovverket sjeldent lite prinsipielt. Hensyn til helgefred og omsorg for ansatte gjelder visst kun for ansatte i butikker over 100 kvadratmeter.

Konsekvensen av Brustad-bua-reglene ser vi dag. Butikker bygges på millimeteren for å holdes åpen i henhold til gjeldende regler. Det påfører butikkeiere unødvendige kostnader for å tilfredsstille et oppkonstruert krav. Det er også trangt, lite hensiktsmessig for forbrukerne, og bidrar ikke til å gjøre det enklere å overholde smittevernregler om man skulle være så uheldig å bli rammet av en pandemi.

I byene har vi allerede søndagsåpne butikker. I Oslo er de nærmest å finne på hvert gatehjørne. I Tromsø har vi også de siste årene fått et bredt utvalg av søndagsbutikker i flere bydeler. Det er enkelt å være mot søndagsåpne butikker, når man sjøl kan handle egg og bacon hver søndag på nærbutikken.

Ironisk nok var det flertall for å åpne for søndagsåpne butikker forrige stortingsperiode med stemmene til Høyre, Frp og Venstre. Men liberalismen til Venstre rakk ikke langt nok til å stå løpet ut, etter at påtrykket fra fagbevegelsen ble for tøft.

Det argumenteres gjerne med både annerledesdag og annerledesland, og at man vil stoppe «24-timers samfunnet», for hvorfor man sier nei til åpning. Men skal det virkelig være statens oppgave å bestemme hvilken dag folk ikke skal få handle middag eller andre basisvarer? Hvor lite tillit skal vi ha til hverandre, når vi må ha ha statlige reguleringer for å påse at folk hygger seg nok på søndagen uten å handle?

En liberalisering vil tross alt ikke være mer dramatisk enn at butikkeiere og kjøpmenn sjøl bestemmer om de også vil holde åpent på søndager, gjerne i samråd med de ansatte. I tillegg er det flere som arbeider på butikk som ønsker å jobbe søndag, fordi det gir gunstigere lønnsbetingelser. I 2017 var det så mye rift om søndagsvaktene i desember at flere av de ansatte ikke fikk jobbet så mange søndagsvakter de som ønsket.

En av de ansatte ønsket at det skulle åpnes for at man kunne holde søndagsåpent på fast basis. Hun oppsummerte det slik:

«Jeg vil ha mest mulig penger, og søndager er det dobbel lønn, så jeg skulle gjerne sett at det var åpent enda flere søndager. Så kan folk handle hvis de selv har lyst.»

Sjøl om fagbevegelsen har motsatt seg søndagsåpne butikker vil det likevel være fornuftig å involvere dem og arbeidstakerne for å finne fram til en løsning som sikrer at det lønner seg for ansatte å ta søndagsvakter, slik det i dag gjør i de fleste yrker.

Det er på tide å rydde opp i regelverket. Da er et naturlig steg å lempe på de oppkonstruerte kravene, og åpne for søndagsåpne dagligvarehandler året rundt, uavhengig av kvadratmeterstørrelse. Det vil bidra til et likere handletilbud uavhengig av hvor man bor i landet.

Og skal man absolutt holde fast ved å ha et særegenhet i dette regelverket, kan man jo bestemme at butikkene skal holde stengt på søndagene i advent.